22 Martie, 2018

Ghid de obţinere a ajutorului de şomaj cu sau fără BAC

Indemnizaţia de şomaj acordată şi celor care iau şi celor care nu iau BAC-ul se plăteşte pentru o perioadă de 6 luni şi este în valoare de 250 lei, reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. Indemnizaţia poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii şi se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.

Potrivit oficialilor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), absolvenţii pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj, dacă într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu au reuşit să se încadreze în muncă şi:

- nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului;

- nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri  mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, respectiv 500 de lei.

“Se consideră că nu au reuşit sau nu au putut să se încadreze în muncă dacă fac dovada că, în perioada de 60 de zile de la data absolvirii, s-au înregistrat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea medierii pentru încadrare în muncă”, se arată într-un document ANOFM.

Prime de încadrare şi prime de instalare pentru absolvenţi

Absolvenţii care sunt înregistraţi la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă pot beneficia de o primă de încadrare, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni. Prima este egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, respectiv 500 lei.

De asemenea, absolvenţii care primesc indemnizaţie de şomaj şi se angajează, în perioada de acordare a indemnizaţiei, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

Nu beneficiază de drepturile prevăzute anterior:

- absolvenţii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu;
- absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
- absolvenţii care la data solicitării dreptului urmează o formă de învăţământ;
- absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;
- absolvenţii pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată la data încadrării în muncă, conform legii, pe o perioadă de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează.

Condiţia pentru a primi aceşti bani este ca absolvenţii să îşi menţină raporturile de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. Atât prima de încadrare, cât şi prima de instalare se restituie integral de către angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.

Sursa: Cotidianul.ro

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu