25 Februarie, 2018

Garanţii guvernamentale pentru anul 2012

Două acte normative, aflate în prezent în stadiu de proiect, urmează să extindă, pentru anul acesta garanţiile guvernamentale necesare derulării programelor cu fonduri structurale.

Actele normative, iniţiate de Ministerul Finanţelor Publice, sunt în stadiu de proiect.

Proiect de hotărâre de Guvern pentru completarea H.G. nr.682/2011 prin care au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind „Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii”. Nota de fundamentare are în vedere, printre dificultăţile cu care se confruntă I.M.M.-urile, accesul dificil la creditare, influenţă negativă asupra activităţii acestora având şi politicile băncilor din România. Aceste politici se datorează şi dezechilibrelor semnificative din activitatea de creditare, care se manifestă atât din punct de vedere al resurselor disponibile, cât şi al condiţiilor de acces la aceste resurse.

Pe lângă lipsa de lichidităţi specifică perioadei actuale, se observă pe de-o parte tendinţa băncilor comerciale de a acorda credite în condiţii mult mai stricte decât cele standard, iar pe de altă parte imposibilitatea firmelor de a se adapta acestor cerinţe, datorită dificultăţilor temporare apărute în derularea afacerilor.

Până la finele lunii noiembrie, au fost acordate în cadrul acestui program 53 de garanţii în valoare de peste 4,1 milioane lei.

În vederea asigurării condiţiilor de derulare în continuare a acestui program, este apreciată necesitatea alocării unui plafon de garantare corelat în mod corespunzător cu bugetul alocat programului pentru anul 2012, respectiv, la nivelul sumei de 1200 milioane lei.

Măsurile de subvenţionare a dobânzii fac parte dintr-o schemă transparentă de minimis, care se derulează cu respectarea criteriilor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat pentru ajutoarele de minimis. Mecanismul de garantare inclus în program respectă prevederile din Comunicarea Comisiei Europene privind ajutorul de stat sub forma garanţiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 155 din 20 iunie 2008, seria C.

Proiect de hotărâre de Guvern pentru completarea H.G. nr.175/2010, privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României.

Prin H.G. nr.175/2010 s-au prevăzut procedura şi condiţiile de acordare a garanţiilor, eligibilitatea instituţiilor de credit şi a categoriilor de beneficiari, regulile de gestionare a garanţiilor, inclusiv mecanismul de executare si recuperare a plăţilor efectuate, precum şi plafonul anual al garanţiilor care pot fi emise, potrivit Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României.

Aşa cum se arată în Nota de fundamentare a proiectului de hotărâre de Guvern, până la finele lunii noiembrie 2011, au fost acordate 16 acorduri de principiu pentru susţinerea de proiecte de investiţii în valoare de 848 milioane lei, din care s-au concretizat un număr de 6 garanţii în valoare de aproximativ 49 milioane lei pentru susţinerea de proiecte de investiţii finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene în sumă totală de 732 milioane lei.

Garanţiile pentru acordurile de principiu care nu s-au materializat în anul 2011 în contracte de garantare, vor fi emise după finalizarea demersurilor legale necesare, în vederea accesării finanţărilor bancare de către unităţile administrativ teritoriale, lucru ce se va întâmpla în anul 2012.

Pentru realizarea acestui deziderat precum şi pentru asigurarea continuităţii programului în anul următor este necesar a se stabili un plafon anual în baza căruia să fie acordate garanţiile de către FNGCIMM în numele şi în contul statului. Pentru anul 2012 plafonul garanţiilor care pot fi emise este de 300 milioane euro.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu