25 Februarie, 2018

Furnizarea de informaţii despre contribuabili: Ce modificări se pregătesc la Codul de procedură fiscală

Prin proiectul de ordonanţă pentru modificarea unor acte normative – iniţiat recent de Ministerul Finanţelor – se propune completarea situaţiilor în care organul fiscal poate transmite informaţiile pe care le deţine către orice solicitant, dacă există acordul scris al contribuabilului în cauză.

Postat pe site-ul instituţiei în data de 20 ianuarie, proiectul are în vedere, alături de Codul fiscal, şi o serie de modificări la Codul de procedură fiscală. Prima dintre acestea vizează reglementările prevăzute la art. 11, şi anume situaţiile în care organele fiscale pot transmite informaţii referitoare la situaţia fiscală a unui contribuabil. Aceste situaţii se referă, în general, la furnizarea de informaţii către autorităţi publice, autorităţi judiciare, autorităţi fiscale din alte state, precum şi în situaţiile expres prevăzute de lege.

Nota de fundamentare exemplifică aici cu Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. Acelaşi document însoţitor arată că în practică sunt situaţii în care diverse persoane/entităţi (altele decât cele menţionate mai sus) care solicită informaţii despre un contribuabil pentru a le utiliza în folosul contribuabilului şi cu acordul acestuia. În prezent, în lipsa unui text expres, astfel de cereri sunt refuzate, chiar dacă există acordul contribuabilului.

Din aceste motive, se propune completarea situaţiilor în care organul fiscal poate transmite informaţiile pe care le deţine, respectiv către orice solicitant, dacă există acordul scris al contribuabilului în cauză. Astfel, se prevede ca informaţiile referitoare la impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat să poată fi transmise:

a) autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege;
b) autorităţilor fiscale ale altor ţări, în condiţii de reciprocitate în baza unor convenţii;
c) autorităţilor judiciare competente, potrivit legii;
d) oricărui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului în cauză;
e) în alte cazuri prevăzute de lege.

» În caseta foto de mai jos găsiţi reglementarea actuală a art. 11 Cod de procedură fiscală.
art11CPF_

În prezent, transmiterea informaţiilor se face prin Protocolul aprobat prin Ordinul MAI/MFP nr. 279/1736/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 32/2013. Protocolul are ca obiect cooperarea între instituţii publice, prin schimbul de informaţii în formă dematerializată, în scopul:

a) creşterii nivelului de colectare a taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului;
b) prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale;
c) facilitării accesului persoanelor fizice şi juridice la informaţii deţinute de instituţiile publice semnatare.

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială este obligată să asigure accesul la informaţii, în formă dematerializată, personalului ANAF desemnat în acest scop, privind:

a) patrimoniul persoanelor fizice şi juridice (bunuri imobile şi bunuri mobile) şi rolul nominal unic;
b) creanţele datorate de contribuabili (persoane fizice şi juridice) bugetului general al unităţii/subdiviziunii administrativ teritoriale.

(P) Ai nevoie de acte normative actualizate la zi? Le poţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

Foto articol: StockVault.net

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu