25 Februarie, 2018

Formularul 200 trebuie depus la Fisc până pe 27 mai! Ce persoane sunt vizate şi unde se depune?

Obligativitatea depunerii formularului 200 o au contribuabilii care au realizat în anul 2012 următoarele categorii de venituri:

– venituri din activităţi independente;

– venituri din cedarea folosinţei bunurilor, chiar şi veniturile din arendă, dacă contribuabilii au optat pentru determinarea venitului net în sistem real;

– venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;

– caştigul net anual/pierderea netă anuală din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, cu excepţia celor cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;

– caştigul net anual/pierderea netă anuală generată de tranzacţii cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor lichidate.

Formularul se completează şi se depune, în mod obligatoriu, de către persoanele fizice, termenul-limită pentru veniturile înregistrate în anul 2012 fiind 27 Mai 2013.
 
Nu au obligaţia să depună declaraţia de venit contribuabilii care în anul 2012 au realizat următoarele categorii de venituri:
 
– persoanele fizice pentru care impozitul reţinut este final, potrivit opţiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

– venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit (cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în lună decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăti anticipate).

Formularul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:

- venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de cinci contracte de închiriere la sfârşiţul anului fiscal

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală

- venituri din înveştiţii reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise

-  venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursă de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la punctul b).
 
Nedepunerea până la 27 mai 2013 a formularului de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei.

Descarcă de AICI formularul 200 – “Declaraţie privind veniturile realizate în România”.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

Despre autor  ⁄ Sorina Ivan

Absolventă a facultăţii de Management Economic în cadrul Academiei de Studii Economice, absolventă de cursuri de specialitate în domeniul resurselor umane (Inspector Resurse Umane, Inspector Salarii, Legislaţie şi Politici Manageriale). Experienţă de şase ani în consultanţă resurse umane (leasing de personal, salarizare şi administrare de personal), recrutare de personal şi contabilitate primară.

Un comentariu

  • Răspunde
    NARCIS-VALENTIN
    mai 22 2013

    Exista obligatia de a depune formularul 200 pana pe data de 27 mai 2013. Exista si o obligatie a organului fiscal, de a prelucra declaratia intr-un anumit termen?

Scrie un comentariu