20 Martie, 2018

Formularele 100 şi 120 se schimbă! Ce prevederi noi au fost publicate recent?

Un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial aduce completări semnificative cu privire la următoarele două declaraţii:

- Formular 120 – Decont privind accizele;
- Formular 100 – Declaraţia la bugetul de stat.

Ordinul nr. 123/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 87/2014.

FORMULARUL 120

Din punctul de vedere al decontului de acciză, termenul de depunere a formularului este data de 30 aprilie 2014, pentru operaţiile economice cu accize din anul 2013.

Modificarea formularului s-a impus prin faptul că, începând cu luna septembrie 2013, s-a extins sfera produselor accizabile nearmonizate pentru confecţii din blănuri, bijuterii din aur şi platină cu excepţia verighetelor, autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 3000 cm cubi, iahturi şi ambarcaţiuni, arme de foc şi cartuşe.

Desigur, acelaşi formular se utilizează şi pentru accizele armonizate – şi ne referim la băuturi alcoolice, ţigări şi tutun, benzină şi motorină, cărbune şi cocs, electricitate.

Apar două poziţii interesante în lista descrisă de acest ordin, respectiv “produse de parfumerie” şi “articole din cristal”.

La data redactării articolului, aceste produse NU sunt accizabile. Desigur, ar deveni accizabile dacă conţin alcool, dar, în sine, produsul nu este accizabil. Să ne aşteptăm la o extindere a gamei produselor supuse accizelor?

Ca şi cheie de verificare, ar trebui ca acest decont să aibă corespondenţă cu declaraţia 100 privind acciza depusă pe parcursul anului 2013, influenţată de eventuale plăţi de acciză în vamă, efectuate în baza Declaraţiei vamale de import.

FORMULARUL 100

Din punctul de vedere al declaraţiei 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, necesitatea modificării formularului provine din următoarele modificări legislative:

a) introducerea impozitului pe construcţii începând cu 1 ianuarie 2014, care se datorează la bugetul de stat. Astfel, în anul 2014, acest impozit se declară o singură dată, până pe data de 25 mai 2014, în baza declaraţiei 100.

b) schimbarea regimului de impozitare la microîntreprinderi, respectiv realizarea de către microîntreprinderi de servicii de consultanţă şi management de până la 20% din cifra de afaceri.

Dacă o microîntreprindere depăşeşte într-un trimestru ponderea de 20% de venituri din consultanţă şi management, începând cu acel trimestru în care s-a depăşit ponderea se va declara în declaraţia 100 impozit pe profit.

Desigur, se necesită depunerea unei declaraţii de menţiuni 010, iar pentru acest an se va recalcula integral impozitul pe profit, cumulând de la începutul exerciţiului veniturile şi cheltuielile.

În mod similar se va proceda şi dacă o microîntreprindere depăşeşte plafonul de 65.000 de euro.

Cu această ocazie, reamintim şi faptul că legiuitorul a actualizat nomenclatorul obligaţiilor bugetare ce se achită la bugetul de stat, iar acesta cuprinde 82 de poziţii.

Mai reamintim şi faptul că eventualele sume declarate eronat se pot corecta prin depunerea unei declaraţii rectificative – formularul 710.

——(P)——

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod


comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu