20 Noiembrie, 2019

Formulare modificate pentru plătitorii de TVA

În Monitorul oficial nr. 592 din 18 iulie a fost publicat Ordinul nr. 1888/2019, semnat de Preşedintele ANAF, privind modificarea și completarea OPANAF nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată 

Proiectul de ordin, aflat pe site-ul ANAF, la secţiunea “Transparenţă decizională” încă din luna ianuarie a acestui an are în vedere prevederile art. 317 din Codul fiscal prin care sunt stabilite reguli specifice pentru înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu sunt înregistrate normal în scopuri de TVA și nici nu au această obligație (potrivit regulilor prevăzute la art. 316 din Codul fiscal), dar care efectuează achiziții intracomunitare taxabile în România sau care prestează/primesc servicii intracomunitare, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei. Astfel de reguli specifice sunt prevăzute și pentru persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agricultori și care efectuează livrări intracomunitare de bunuri. Potrivit art. 317 alin.(11) din Codul fiscal, pentru persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform acestor reguli specifice este aplicabilă, în mod corespunzător, atât prevederea potrivit căreia, la data declarării în inactivitate fiscală se anulează înregistrarea în scopuri de TVA (art. 316 alin. (11) lit. a) din Codul fiscal), cât și prevederea potrivit căreia, dacă încetează situația care a condus la anulare, persoanele impozabile pot solicita reînregistrarea în scopuri de TVA (art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal).  În aceste condiții, persoanele care au fost înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 317 din Codul fiscal pot solicita, după reactivare, reînregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul aceluiași art. 317 din Codul fiscal. Organul fiscal atribuie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit inițial, anterior anulării înregistrării în scopuri de TVA, astfel cum prevede pct. 88 alin. (19) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere cele de mai sus, Referatul de aprobare al OPANAF semnalat motivează necesitatea de a se asigura suportul formularistic pentru aplicarea acestor prevederi legale, respectiv:

- extinderea formularului de declarație (091) „Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultori care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091)”, utilizat pentru înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal și 

- aprobarea unui model de decizie prin care organul fiscal să aprobe reînregistrarea în scopuri de TVA, după reactivare, în temeiul art. 317 alin.(11) din Codul fiscal. 

De asemenea, potrivit art.322 alin.(8) teza a II-a din Codul fiscal, persoana impozabilă care utilizează luna, ca perioadă fiscală, întrucât a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România, dacă în cursul anului următor nu mai efectuează nicio achiziție intracomunitară de bunuri, revine la trimestrul calendaristic.  În acest scop, persoana impozabilă trebuie să depună la organul fiscal competent declarația de mențiuni prevăzută la art.322 alin.(6) din Codul fiscal, respectiv formularul (094) “Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent”.    

Întrucât ambele formulare (091 și 094) sunt aprobate prin OPANAF nr.631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/ anulare a  înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare, s-a impus modificarea și completarea acestui ordin. 

Modificările la OPANAF nr. 631/2016 

● În Ordinul nr. 631 din 2016 se introduce un articol nou prin care se aprobă modelul și conținutul formularului «Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal», cod 14.13.02.60/î.a.c.i.

În cazul în care încetează situația de inactivitate fiscală a contribuabilului, care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit art. 317 din Codul fiscal, organul fiscal atribuie, la cererea contribuabilului de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit inițial, anterior anulării înregistrării în scopuri de TVA, în temeiul pct. 88 alin. (19) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

● La anexa nr. 3, la Instrucțiunile de completare a formularului Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094), se introduce un nou paragraf, potrivit căruia Declaraţia se completează și de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situația prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal. În această situație se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice.” 

● În anexă la Ordinul semnalat se găsesc noile INSTRUCȚIUNI de completare a formularului “Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091)

Ai nevoie de Ordinul nr. 1888/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu