13 Decembrie, 2019

Formular 092 vector fiscal

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 169/2019 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum şi a modelului şi conținutului unor formulare. 

Potrivit art. 322 din Codul fiscal, o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România ce a realizat în exercițiul anterior o cifră de afaceri mai mică de 100.000 euro, înregistrează ca perioadă fiscală pentru plata TVA trimestrul calendaristic. 

Această persoană impozabilă păstrează perioada fiscală a TVA trimestrul dacă nu depășește plafonul amintit și nu efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri. 

În situația în care această persoană impozabilă efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri, aceasta are obligația să modifice vectorul fiscal și va avea ca perioadă fiscală de plată a TVA luna calendaristică. 

Termenul în care trebuie să modifice vectorul fiscal este de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care a intervenit exigibilitatea TVA aferentă achiziției intracomunitare. 

Societatea va avea luna calendaristică drept perioadă fiscală atât pentru anul curent cât și pentru anul următor chiar dacă nu mai efectuează achiziții intracomunitare de bunuri. 

Foarte important: modificarea vectorului fiscal este obligatorie doar pentru achizițiile intracomunitare de bunuri taxabile în România. Nu se va modifica vectorul fiscal pentru achiziții intracomunitare de servicii. 

Procedura modificării vectorului se realizează prin depunerea la Autoritatea fiscală a formularului 092 Declarație de mențiuni privind modificarea perioadei fiscale pentru TVA. 

Declarația se depune în termenul de 5 zile lucrătoare amintit anterior într-unul din următoarele moduri:

a)      La registratura unității fiscale unde este arondat;

b)      Prin poștă, cu scrisoare recomandată;

c)      Prin mijloace electronice de transmitere la distanță. 

Dacă un contribuabil nu respectă această obligație fiscală, Autoritatea fiscală are dreptul să procedeze la modificarea vectorului fiscal din oficiu, conform procedurii aprobate. 

În acest caz, contribuabilul are dreptul să depună contestație în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei de modificare a vectorului fiscal. 

Termenul poate fi prelungit o singură dată cu maxim 15 zile din motive obiective.

Ai nevoie de Ordinul nr. 169/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
Ai nevoie de Procedura de actualizare a vectorului fiscal? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu