23 Februarie, 2018

Forme de sprijin pentru operatorii economici, prin Eximbank

De dată recentă, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări a aprobat două hotărâri cu măsuri de sprijin pentru operatorii economici, în cadrul Schemei de ajutor de minimis, cu respectarea criteriilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de minimis.

Norma privind finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, aprobată prin Hotărârea CIFGA nr. 8/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 121 din 17 februarie a.c.

Sunt stabilite condiţiile în care Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A (EximBank) acordă operatorilor economici credite în lei cu dobândă subvenţionată, pentru implementarea în perioada 2011-2012 a schemei transparente de ajutor de minimis.

Ajutorul de minimis se acordă sub forma subvenţiei de dobândă. În cazul microcreditului pentru IMM, creditului pentru femei antreprenor şi creditului de investiţii flexibil pentru IMM, ajutorul de minimis se acordă sub forma subvenţiei de dobândă şi a subvenţiei de garanţie.

Norma prevede criteriile pe care trebuie să le îndeplinească, la data depunerii cererii de finanţare,  un operator economic pentru a fi eligibil la finanţare şi ajutor de stat în cadrul schemei. Reţinem, că:

- pentru a beneficia de creditul pentru femei antreprenor, IMM va îndeplini şi unul dintre următoarele criterii: peste 50% din acţiuni/părţi sociale şi drepturile de vot corespunzătoare sunt deţinute de femei sau femeia acţionar/asociat are şi calitatea de administrator al IMM.

- pentru a beneficia de microcreditul pentru IMM şi de creditul pentru femei antreprenor, operatorul economic trebuie să se încadreze în categoria de performanţă financiară A sau B determinată în baza ultimelor două situaţii financiare depuse la administraţia financiară.

Sunt eligibili pentru a fi selectaţi în cadrul schemei operatorii economici care activează în toate sectoarele economice, cu excepţia operatorilor economici care solicită finanţări în lei pentru proiecte din sectoarele sau domeniile expres exceptate prin Schema de ajutoir de minimis şi precizate în Normă.

În cadrul schemei se acordă sprijin financiar sub forma subvenţiei de dobândă la toate tipurile de credit menţionate, şi a subvenţiei de garanţie pentru microcreditele pentru IMM, creditul pentru femei antreprenor şi creditul de investiţii flexibil pentru IMM.

Subvenţia de dobândă se acordă pentru următoarele tipuri de credite:

- credit de dezvoltare pentru IMM – pentru finanţarea proiectelor de investiţii (incluzând o componentă de finanţare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului): până la 1.500.000 euro, în echivalent lei, pe o perioadă de maximum 10 ani;

- credit pentru capital de lucru – pentru finanţarea activităţii curente a IMM, cu excepţia taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat: maximum 300.000 euro, în echivalent lei, pentru maximum un an;

- microcredit pentru IMM – pentru proiecte de investiţii şi/sau activitate curentă: cel puţin 10.000 euro, până la 35.000 euro, în echivalent lei, perioada de creditare fiind de maximum un an pentru activitatea curentă sau maximum 5 ani pentru proiecte de investiţii;

- credit pentru domenii prioritare – destinat operatorilor economici pentru finanţarea proiectelor din domeniile prioritare de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., republicată: maximum 1.500.000 euro, în echivalent lei, pe maximum 10 ani, în funcţie de natura şi de durata proiectului care face obiectul finanţării;

- credit pentru femei antreprenor – pentru finanţarea proiectelor de investiţii (incluzând o componentă de finanţare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului) şi finanţarea activităţii curente a IMM, cu destinaţie bine determinată (plata furnizorilor de materii prime şi servicii, plata salariilor etc.): maximum 100.000 euro, în echivalent lei, pentru maximum 5 ani pentru credit de investiţii sau un an pentru activitatea curentă;

- credit de investiţii flexibil pentru IMM – pentru finanţarea proiectelor de investiţii (incluzând o componentă de finanţare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului): maximum 1.000.000 euro, în echivalent lei, pentru o perioadă de creditare de maximum 10 ani.

Ajutorul de minimis nu se cumulează cu niciun alt ajutor de stat acordat pentru aceleaşi costuri eligibile (legate de acelaşi proiect de investiţii), în cazul în care un asemenea cumul ar duce la depăşirea intensităţii maxime admise prevăzute în legislaţia specifică aplicabilă, după caz.

● Norma privind compensarea parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei, aprobată prin Hotărârea CIFGA nr. 165/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 857 din 5 decembrie 2011. ATENŢIE: Hotărârea a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012.

Norma stabileşte condiţiile de acordare a compensaţiei de dobândă în cadrul schemei transparente de ajutor de minimis, pentru perioada suplimentară de implementare, respectiv 2012-2014. Pentru facilităţile acordate conform schemei, EximBank acţionează în numele şi în contul statului şi are calitatea de furnizor de ajutor de stat.

Reglementarea detaliază condiţiile de eligibilitate, precum şi domeniile sau activităţile pentru care nu pot fi selectate creditele pentru investiţii ăn cadrul schemei de ajutor de minimis.

Schema are ca obiect reducerea cheltuielilor cu dobânda pentru creditele în lei contractate de operatorii economici de la bănci. Astfel, compensaţia de dobândă reprezintă maximum 50% din dobânda curentă plătită în trimestrul anterior solicitării de compensare, pentru creditele în lei. Valoarea maximă a ajutorului obţinut de un beneficiar în cadrul schemei nu poate să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru transportul rutier) pe o perioadă de până la 3 ani fiscali. Nu se compensează dobânzile restante sau penalizatoare.

Operatorul economic poate solicita compensarea parţială a dobânzii doar pentru trimestrul calendaristic anterior solicitării. Compensaţia parţială a dobânzii se acordă doar pentru trimestrele calendaristice în care operatorul economic întruneşte condiţiile stipulate în prezenta normă. Refuzul de acordare a compensaţiei aferente unui anumit trimestru calendaristic nu exclude posibilitatea ca operatorul economic să solicite şi să primească compensaţia parţială a dobânzii plătite, aferentă trimestrelor calendaristice în care întruneşte condiţiile de acordare.

Operatorul economic poate solicita compensarea parţială a dobânzii, aferentă unui trimestru calendaristic, doar în condiţiile regulii de cumul potrivit căreia ajutorul de minimis nu va fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat acordat pentru aceleaşi costuri eligibile (legate de acelaşi proiect de investiţii), în cazul în care un asemenea cumul ar duce la depăşirea intensităţii maxime admise prevăzute în legislaţia specifică aplicabilă, după caz.

Operatorul economic poate solicita compensarea dobânzii pentru unul sau mai multe contracte de credit, cu respectarea prevederilor Normei.

Acordarea compensaţiei se aprobă de către Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (C.I.F.G.A.), iar plata compensaţiei se face în lei.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu