18 Noiembrie, 2019

Formatul extrasului din situaţiile financiare pe care trebuie sa îl publice întreprinderile sociale

Ieri a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 1600/2345/2017 pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale.

Întreprinderile sociale sunt reglementate de Legea nr. 219/2015 privind economia socială ce are ca scop promovarea interesului general, intereselor unei comunități sau interese personale nepatrimoniale realizate prin creșterea gradului de colectare a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile.

Întreprinderile sociale pot fi:

 • societăți cooperative de gradul I (înființate de persoane fizice);
 • cooperative de credit;
 • asociații și fundații;
 • casă de ajutor reciproc ale salariaților;
 • casă de ajutor reciproc ale pensionarilor;
 • societăți agricole;
 • orice alte categorii de persoane ce respectă principiile legii sociale.

Recunoașterea calității de întreprindere socială se face în baza unui atestat emis de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Întreprinderile sociale pot beneficia de mai multe facilități, cum ar fi:

 • atribuirea unor spații și terenuri aflate în domeniul public cu acordul Consiliului Local;
 • sprijinul în promovarea turismului;
 • scutiri de taxe datorate Consiliului Local în condițiile permise de Codul fiscal și cu acordul Consiliului Local;
 • alte ajutoare prevăzute de legislația specifică pentru acele întreprinderi sociale ce sunt și angajatori de inserție.

Întreprinderilor sociale au obligația de a întocmi și publica un raport din care să rezulte activitatea exercițiului încheiat. Termenul este de 3 luni de la finalizarea exercițiului.

De asemenea, aceste entități vor întocmi un extras al situațiilor financiare anuale care se publică în registrul unic de evidență al întreprinderilor sociale.

Prin actul normativ analizat astăzi s-a adoptat formatul extrasului ce reprezintă o prezentare succintă a situațiilor financiare din situațiile financiare anuale. Un astfel de extras, ca model, conține:

 • datele de identificare ale entității;
 • obiectul de activitate;
 • active imobilizate total;
 • active circulante total;
 • cheltuieli în avans;
 • datorii cu scadență până la un an;
 • active circulante nete/datorii curente nete;
 • datorii cu scadență mai mare de un an;
 • provizioane;
 • venituri în avans;
 • capitaluri proprii;
 • repartizarea profitului.

În mod similar se vor prezenta și datele din contul de profit și pierdere.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu