24 Februarie, 2018

Fondul pentru mediu: obligaţiile intrate în vigoare de la 1 ianuarie şi alte noutăţi

LegeStart a prezentat, la vremea respectivă, dispoziţiille în acest sens din O.G. nr. 31/2013, dată pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

De dată recentă, ordonanţa a fost aprobată prin lege, cu noi modificări şi completări pe care le semnalăm mai jos.

Legea de aprobare nr. 384/2013, în vigoare de la 11 ianuarie a.c., a fost publicată în Monitorul oficial nr. 9/2014.

În urma modificărilor aduse la O.G. nr. 31/2013 de legea de aprobare, iată care sunt obligaţiile privind contribuţiile pentru alimentarea Fondului pentru mediu, care intră în vigoare de la 1 ianuarie anul acesta:

- taxa de 0,3 lei/kg aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare;
- contribuţia de 2 lei/kg aplicată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv anvelope uzate declarate ca valorificate de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a respectivelor deşeuri şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului ca fiind valorificate.

Tot de la 1 ianuarie 2014, se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivului de valorificare a deşeurilor de ambalaje, prevăzut în anexa nr. 3, şi a obiectivului de gestionare a anvelopelor uzate, prevăzut în legislaţia în vigoare, următoarele contribuţii:

- contribuţia de 2 lei/kg datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare (contribuţie prevăzută la art. 9 alin.1, lit. d);
- contribuţia de 2 lei/kg anvelopă datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate (contribuţie prevăzută la art. 9 alin.1, lit. i).

Legea nr. 384/2013, de aprobare a O.G. nr. 31/2013 mai impune declararea şi plata lunară de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, sumele cu următorul titlu:

- contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu (art. 9, alin.1, lit. a);
- taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 (conform art. 9, alin.1, lit.b);
- taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2 (conform art. 9, alin.1, lit.c);
- contribuţia de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici (conform art. 9, alin.1, lit.e);
- contribuţia de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor (conform art. 9, alin.1, lit.f);
- taxa de 0,3 lei/kg aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare (conform art. 9, alin.1, lit.s).

Tot de la 1 ianuarie este prevăzută, prin legea menţionată, intrarea în vigoare a prevederilor referitoare la abrogarea anexei nr. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, anexă care stabilea etapizarea obligaţiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate.

Se declară şi se plătesc anual de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor, sumele care reprezintă:

- contribuţia de 2 lei/kg datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare (art. 9, alin.1, lit. d);
- contribuţia de 2 lei/kg anvelopă datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate (art. 9, alin.1, lit. i);
- contribuţia de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare (art. 9, alin.1, lit. j);
- contribuţia de 100 lei/tonă datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie. Pentru unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciu public de salubrizare, contribuţia se calculează prin aplicarea obiectivului anual de reducere cu 15% la cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile generate potrivit indicelui de generare prevăzut în planurile de gestionare a deşeurilor aprobate în condiţiile legii (art. 9, alin.1, lit. p).

Numai de la 1 ianuarie 2017 vor intra în vigoare prevederile referitoare la:

- taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile (prevăzute de art. 9, alin. 1, lit.c), în limitele prevăzute în anexa nr. 2;
-  anexa nr. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, anexă care priveşte taxele încasate pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare, în anul 2017 şi începând cu anul 2018.

Utilizarea Fondului pentru mediu

Prin efectul modificărilor aduse la O.G. nr. 31/2013 de Legea nr. 384/2013 se prevede  Fondul pentru mediu se utilizează pentru finanţarea proiectelor şi programelor-pilot şi a unor categorii de proiecte şi programe pentru protecţia mediului, enumerate în actul normativ de bază.

ATENŢIE:  Nu sunt consideraţi eligibili solicitanţii proiectelor depuse de administraţia Fondului pentru mediu care nu şi-au achitat obligaţiile fiscale către stat şi către Fondul pentru mediu, precum şi cei care sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

modif_fond_mediu_2014» Foto Lege5 Online: În fotografie puteţi vedea o parte dintre schimbările suferite de OG nr. 31/2013. // Atenţie: Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Dragos
  februarie 20 2014

  Buna seara! In cazul in care am facut un import din China in luna ianuarie 2014 a unor masini de cusut(marfuri) care vin ambalate in cutii de carton si pe care la randul meu le revand in aceleasi cuti, am obligatia de a depune declaratia la fondul de mediu(lunar, anual, trimestrial?) si implicit plata vreunei sume??

 • Răspunde
  FILIP
  noiembrie 16 2015

  Buna ziua

  Va rog sa-mi spuneti daca notiunea – ” Produsele fabricate pentru un distribuitor sau importator, care isi aplica denumirea, marca sau un semn distinctiv pe produse se considera a fi introduse pe piata nationala de catre acesta ” cf Anexei 1 / L 249/2015 – se refera si la ambalajele de desfacere fabricate exclusiv pentru un utilizator/distribuitor pe care sunt aplicate semne distinctive ale acestuia.
  Concret – pentru cutiile de pita fabricate exclusiv pentru un anume utilizator cine se considera ca le introduce pe piata si cine are responsabilitati cu privire la Fondul de Mediu – producatorul ambalajului de desfacere sau utilizatorul exclusiv al acestuia ?

  Va multumesc anticipat pentru raspuns
  Cu stima
  FILIP STELIAN

 • Răspunde
  ILEANA
  ianuarie 18 2017

  buna ziua, va rog sa-mi spuneti unde se plateste si se trimite formularul completat de societate, catre Adm fond mediu Bucuresti de la 01.01.2017,inainte se trimitea prin posta. va multumesc

Scrie un comentariu