15 Iulie, 2018

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Prin Legea nr.187/2011, publicată în Monitorul oficial nr.766 din 31 octombrie, a fost înfiinţat Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, ca persoană juridică de drept public.

Potrivit legii, Fondul de garantare compensează pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atât în perioada de acumulare a contribuţiilor, cât şi după deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligaţiile asumate şi asigură plata drepturilor participanţilor ori ale beneficiarilor la fondurile de pensii private, în cazul imposibilităţii asigurării lor de către administratorii sau furnizorii de pensii private, după caz.

Fondul de garantare este organizat astfel încât constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii facultative să se facă în mod distinct faţa de constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii administrate privat, respectiv pentru perioada de acumulare a contribuţiilor şi perioada de plată a pensiilor, iar resursele pentru plata compensaţiei se gestionează distinct de resursele pentru acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare (pentru corelări de termini, a se vedea Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum şi  Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare).

Legea stabileşte organizarea şi administrarea Fondului de garantare:

- consiliul de administraţie, director general – cu atribuţiile respective;

- reglementările interne ale Fondului;

- resursele financiare ale Fondului de garantare;

- plasarea disponibilităţilor Fondului de garantare;

- organizarea şi conducerea contabilităţii – situaţiile financiare anuale şi controlul acestora;

- obligaţii privind transparenţa activităţii Fondului de garantare;

- sancţiuni.

Legea mai prevede obligaţia autorităţilor şi a instituţiilor publice de a  furniza în mod gratuit Fondului de garantare informaţiile solicitate, în scopul îndeplinirii de către acesta a atribuţiilor care îi revin potrivit prevederilor actului normativ de înfiinţare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu