18 Noiembrie, 2019

Fiscul a publicat un ghid privind eşalonarea la plată. Ce reţinem?

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat un ghid pentru contribuabili privind eşalonarea la plată, în care se explică ce este această facilitate fiscală şi cum se poate beneficia de ea. Potrivit broşurii, eşalonarea la plată reprezintă un aranjament de plată în rate a obligaţiilor fiscale restante ale debitorilor aflaţi în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti. De altfel, mai multe prevederi referitoare la acest subiect puteţi afla consultând Codul de procedură fiscală.

Printre avantajele eşalonării la plată se numără:

  • suspendarea executării silite pentru sumele care fac obiectul eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale;
  • amânarea la plată a penalităţilor de întârziere;
  • necalcularea şi nedatorarea penalităţilor de întarziere pe perioada eşalonării (cu excepţia cazului în care se întârzie achitarea ratei de eşalonare);
  • posibilitatea participării la licitaţiile publice.

Pentru a beneficia de eşalonarea la plată, contribuabilii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare;
  • să constituie o garanţie;
  • să nu se afle în procedura insolvenţei sau în dizolvare;
  • să nu li se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţia privind insolvenţa si/sau răspunderea solidară;
  • să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal (condiţia trebuie îndeplinit la data eliberării certificatului de atestare fiscală).

Paşi de urmat

Pasul 1 – completarea cererii de acordare a eşalonărilor la plată, care va cuprinde elemente precum datele de identificare, perioada pentru care se solicită eşalonarea şi motivarea acesteia, suma totală pentru care se solicită eşalonarea/amânarea la plată, menţiuni referitoare la bunurile în proprietate etc.;

Pasul 2 – depunerea cererii la organul fiscal central competent. Termenul de analiză şi soluţionare este de 60 zile, respectiv 15 zile lucrătoare pentru debitorii cu risc fiscal mic;

Pasul 3 – întocmirea acordului de principiu, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acodare a eşalonării la plată;

Pasul 4 – respectarea regulilor acordului de principiu, care cuprinde perioada de eşalonare, data până la care este valabilă garanţia şi valoarea acesteia, cu menţionarea sumelor eşalonate la plată, a dobânzilor etc.;

Pasul 5 – soluţionarea cererii – organul fiscal întocmeşte decizia de eşalonare la plată, la care se anexează graficul de eşalonare, dacă se respectă condiţiile privind consituirea garanţiei. În caz contrar, se întocmeşte decizia de respingere a cererii.  


Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu