Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a anunţat modificarea formularelor 208 şi 209 privind veniturile şi impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

Potrivit comunicatului de presă emis de instituţie, ANAF adaptează formularele 208 si 209, utilizate în procesul de administrare a impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, ca urmare a unor modificări legislative, precum și din necesități de administrare.

Formularul 208  – Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

În cazul acestei declaraţii se propun următoarele modificări:

  • eliminarea informației referitoare la perioada de deținere a proprietății imobiliare întrucât, cota de impozitare aplicabilă nu mai este determinată  de acest indicator;
  • introducerea informației referitoare la venitul impozabil, la nivelul tranzacției și pe beneficiari de venit;
  • completarea informației privind actul notarial translativ al dreptului de proprietate, pentru toate tranzacțiile cuprinse în formular;
  • introducerea informației privind cota deținută de beneficiarii de venit, din proprietatea imobiliară transferată.

Fiscul a precizat că, în procesul de administrare, au fost identificate o serie de erori de completare a declaraţiei, erori care conduc la denaturarea informaţiilor referitoare la beneficiarii de venit.

Astfel, prin modificările propuse se doreşte obţinerea unei evidențe clare asupra informațiilor declarate de notarii publici, atât la nivelul tranzacției, cât și pe beneficiarii de venit, și diminuarea erorilor de completare a formularului.

Informațiile din evidența fiscală constituită pe baza declarațiilor informative depuse de notarii publici sunt utilizate în diverse operațiuni de administrare, cum ar fi: verificarea situației fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, schimbul de informații cu alte instituții, eliberarea adeverințelor de venit, verificarea veniturilor realizate.

Formularul 209 – Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

În cazul acestui formular se propun următoarele modificări:

  • eliminarea informațiilor referitoare la perioada de deținere a proprietății imobiliare întrucât, cota de impozitare aplicabilă nu mai este determinată  de acest indicator;
  • introducerea informației privind cota deținută de beneficiarul de venit, din proprietatea imobiliară transferată;
  • declararea valorii tranzacției înscrise în documentul de transfer, în vederea stabilirii de către organul fiscal a venitului impozabil, potrivit legii.

Potrivit prevederilor OUG nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, a fost modificat modul de stabilire a venitului impozabil din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, precum și a impozitului pe venit datorat.

Astfel, la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here