16 Ianuarie, 2018

Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii

Un comunicat din partea ANAF reaminteşte obligaţia angajatorilor sau a plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor de a depune, până pe 29 februarie inclusiv, Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii (formular 210), pentru fiecare persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază sau în afara funcţiei de bază.

Formularul se completează, pentru fiecare lună, cu sumele din statele de plată sau alte documente prevăzute de lege referitoare la angajatul respectiv, aferente perioadei impozabile şi plătite angajaţilor până la data limită de depunere a fişelor fiscale.

Fişele fiscale se depun de către angajatori la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială aceştia îşi au domiciliul fiscal sau sunt luaţi în evidenţă fiscală, după caz.

În cazul fişelor fiscale întocmite pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul sediilor secundare, acestea se depun de către contribuabilul care le-a înfiinţat, la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia.

Fişele fiscale se depun în format electronic, pe suport magnetic sau optic, însoţite de un borderou privind conţinutul acestora, semnat şi ştampilat conform legii.

Formatul electronic al formularului se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este distribuit contribuabililor gratuit de unităţile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa:

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/FF/2011.html

Termenul de depunere a fişelor fiscale pentru anul 2011 este 29 februarie 2012, inclusiv.

Modelul şi conţinutul formularului 210, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia sunt reglementate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2293/2007, publicat în Monitorul Oficial nr.866/18.12.2007.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu