15 Iulie, 2019

Firmele cu mai mult de 50 de angajați vor avea un expert în egalitatea de șanse

Guvernul a decis că societățile comerciale care au mai mult de 50 de angajați, indiferent că sunt instituții de stat sau firme private, trebuie să angajeze un expert în egalitatea de șanse între femei și bărbați. De asemenea, firmele pot opta pentru trimiterea unuia dintre angajați la cursuri de formare în profesiile de expert sau tehnician în egalitate de șanse, se arată în comunicatul Executivului.

“Cred că acest lucru este foarte important. Ca urmare vom introduce obligația persoanelor juridice din sistemul public dar și din sectorul privat care au peste 50 de salariați de a avea în structura de personal un expert în egalitate de șanse.”, a explicat prim-ministrul Viorica Dăncilă, la începutul ședinței de Guvern din 8 februarie 2018.

După aceste declarații, la finalul ședinței, s-a anunțat că firmele nu vor fi obligate, ci vor avea opțiunea, dacă se încadrează în plafonul salarial, să angajeze sau să formeze un specialist/tehnician/expert în egalitatea de șanse.

Printr-un proiect de modificare a Legii nr. 202/2002, Executivele din 2014 și 2015 au reglementat profesia de expert și de tehnician în egalitatea de șanse între femei și bărbați și au introdus cele două noi profesii în Clasificarea Ocupațiilor din România. În această formă adoptată se prevede ca persoanele juridice din sectorul public și din cel privat care au peste 50 de salariați vor avea posibilitatea de a angaja un expert sau un tehnician în egalitate de șanse, în limita bugetului destinat cheltuielilor salariale.

Atribuțiile expertului în egalitatea de șanse între femei și bărbați, conform legii actuale, sunt:

  • analizează contextul de apariție și evoluție a fenomenului de discriminare de gen, precum și nerespectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați și recomandă soluţii în vederea respectării acestui principiu;
  • formulează recomandări/observaţii/propuneri în vederea prevenirii/gestionării/ remedierii contextului de risc care ar putea conduce la încălcarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, cu respectarea principiului confidențialității;
  • propune măsuri privind asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, evaluează impactul  acestora asupra femeilor și bărbatilor;
  • elaborează planuri de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în care să fie cuprinse cel puțin: măsuri active de promovare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și eliminarea discriminării directe și indirecte după criteriul de gen, măsuri privind prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă, măsuri privind  egalitatea de tratament în ceea ce privește politica de remunerare, promovare în funcții și ocuparea funcțiilor de decizie.
  • elaborează, fundamentează, evaluează și implementează  programe și proiecte în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;
  • acordă consultanță de specialitate pentru aplicarea prevederilor legislației naționale și comunitare în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.
Ai nevoie de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu