MFP introduce in Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal dispoziţii procedurale în funcţie de felul în care au acţionat în perioada respectivă persoanele impozabile care au avut codul de TVA anulat, precum şi exemple pentru o aplicare unitară a noilor prevederi.

Prin OUG nr. 84/2016 a fost completat art. 11 din Codul fiscal în sensul introducerii unor dispoziţii cu privire la posibilitatea persoanelor impozabile care se reînregistrează în scopuri de TVA, după ce au avut codul de înregistrare anulat în baza prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) şi h) din Codul fiscal, de a deduce taxa aferentă achiziţiilor efectuate în perioada în care au avut codul anulat, precum şi de a emite facturi pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în perioada respectivă, astfel încât beneficiarii să îşi poată exercita la rândul lor dreptul de deducere a TVA pentru achiziţiile efectuate de la aceste persoane în perioada în care nu au avut cod de TVA.

Având în vedere că, în prezent, Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal nu conţin dispoziţii pentru aplicarea acestor prevederi, un proiect de hotărâre de Guvern vine să aducă precizările necesare. Proiectul de HG este în dezbatere publică din data de 3 martie 2017.

Reguli speciale pentru aplicarea TVA

O secţiune nouă, în Norme, cu acest titlu prevede că în sensul art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal, persoanele impozabile care au avut codul de înregistrare anulat în baza prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) şi h) din Codul fiscal, care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, îşi pot exercita dreptul de deducere pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, prin înscrierea taxei în primul decont de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal depus după reinregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior.

Deducerea taxei se efectuează în limitele şi condiţiile prevăzute la art. 297 – 302 din Codul fiscal, chiar dacă factură nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile.

După înregistrarea în scopuri de taxă, persoana impozabilă trebuie să emită facturi în care să înscrie distinct TVA colectată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA era anulat, care nu se înregistrează în decontul de taxaă depus. În funcţie de modalitatea în care au acţionat pe perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, se disting următoarele situaţii:

• persoană impozabilă a colectat TVA pentru operaţiunile taxabile, respectiv a depus declaraţia privind TVA colectată care trebuie plătită conform art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal, dar nu a emis facturi. În această situaţie, după reinregistrarea în scopuri de TVA, persoană impozabilă trebuie să emită facturi pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, care să includă informaţiile obligatorii prevăzute la art. 319 din Codul fiscal, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, care a fost colectată în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat. Aceste facturi nu se includ în decontul de taxă depus conform art. 323 din Codul fiscal, în secţiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, dacă nu există diferenţe între taxa colectată în perioada în care persoană impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat şi taxa înscrisă în facturile emise după reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile;

• persoană impozabilă a colectat TVA pentru operaţiunile taxabile, respectiv a depus declaraţia privind TVA colectată care trebuie plătită conform art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal, şi a emis facturi. În această situaţie, după reînregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabilă trebuie să emită facturi de corecţie conform art. 330 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. În situaţia în care nu există diferenţe între taxa colectată în perioada în care persoană impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat şi taxa înscrisă în facturile emise după reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, facturile emise după reînregistrare nu se includ în decontul de taxa depus conform art. 323 din Codul fiscal, în secţiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”.

• persoană impozabilă nu a colectat TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, respectiv nu a depus declaraţia privind TVA colectată care trebuie plătită conform art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal, dar a emis facturi. În această situaţie, după reînregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabilă trebuie să emită facturi de corecţie conform art. 330 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Facturile de corecţie nu se înscriu în decontul de taxă depus conform art. 323 din Codul fiscal, în secţiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, dacă nu există diferenţe între taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat şi taxa înscrisă în facturile emise după reînregistrarea în scopuri de TVA, ci în “Declaraţia privind TVA colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit.g) sau lit.h) din Codul fiscal” (Formularul 311). Persoana impozabilă datorează obligaţii fiscale accesorii, de la data la care avea obligaţia să plătească TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile, efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, şi până dată plăţii taxei, în baza Declaraţiei;

• persoana impozabilă nu a colectat TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, respectiv nu a depus declaraţia privind TVA colectată care trebuie plătită şi nu a emis facturi. În această situaţie, facturile emise după reînregistrarea în scopuri de TVA nu se înscriu în decontul de taxă depus, dacă nu există diferenţe între taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat şi taxa înscrisă în facturile emise după reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, ci în „Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat. Persoana impozabilă datorează obligaţii fiscale accesorii de la dată la care avea obligaţia să plătească TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile, efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, şi până dată plăţii taxei, în baza declaraţiei sus menţionate.

În cazul în care există diferenţe între taxa colectată (sau care ar fi trebuit colectată în perioada în care persoană impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat) şi taxa înscrisă în facturile emise după reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, în decontul de TVA, în secţiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, se înscriu numai aceste diferenţe.

Regula se aplică în cazul în care persoană impozabilă se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal începând cu 1 ianuarie 2017, în situaţia în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat în baza prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) şi h) din Codul fiscal, respectiv în baza prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi h) din Codul fiscal.

Prevederile NU se aplică în situaţia în care persoana impozabilă nu are obligaţia de a emite facturi, conform art. 319 din Codul fiscal.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here