21 Februarie, 2018

Finanţare de la BCR şi garanţii obţinute prin Iniţiativa JEREMIE

Banca Comercială Română (BCR) pune la dispoziţia întreprinderilor mici şi mijlocii credite garantate în proporţie de 80% prin Initiaţiva JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises). Programul este implementat în România de către Fondul European de Investiţii, pe baza unui parteneriat între Comisia Europeană şi European Investment Bank Group, scopul principal fiind acela de a îmbunătăţi finanţarea IMM-urilor din fonduri structurale, în perioada 2007 – 2013.

 Garanţia JEREMIE se acordă pentru 80% din valoarea creditului şi este obţinută direct de la BCR, fără comision de garantare.

Garanţia JEREMIE este acordată în cadrul “Schemei transparente de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România“, finanţata de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivăţii Economice (POS CCE), Axa Prioritara 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, Domeniul de intervenţie 1.2 – Accesul IMM-urilor la finanţare.

Creditele cu garanţia JEREMIE pot fi accesate de întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv start-up-uri, plafonul maxim al creditului ce poate fi contractat fiind de 1,875 milioane de euro, cu menţiunea că, în cazul întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului rutier, plafonul maxim este de 937.500 de euro. Credite se pot acorda în lei şi/sau în euro, scopul fiind acela de a dezvolta afacerile pe termen mediu şi lunginvestiţiile în active corporale şi necorporale, capital de lucru pentru dezvoltare sau extindere sau capital de lucru pentru achiziţia de materii prime, stocuri necesare în activitatea de dezvoltare sau expansiune a IMM-urilor.

Finanţarea solicitată trebuie să fie una nouă, destinată susţinerii dezvoltării afacerilor pe termen mediu şi lung, urmând a fi utilizată pentru activităti desfăşurate pe teritoriul României, cum ar fi sectoare de activitate din industrie, comerţ, turism, construcţii, servicii etc. Domenii precum agricultura, piscicultura, silvicultura, fabricarea produselor alimentare, dezvoltarea proiectelor imobiliare, activităţile de intermediere financiară nu sunt eligibile în cadrul acestei facilităţi.

Companiile trebuie să respecte regulile privind cumulul ajutoarelor de minimis pe o perioadă de trei ani consecutivi, garanţia JEREMIE fiind considerată ajutor de minimis. Companiile care solicită credite prin iniţiativa JEREMIE nu trebuie să aibă activitate în producţia şi comerţul de tutun şi băuturi alcoolice, producţia şi comertul cu arme şi muniţii, precum şi cazinouri. Firmele care solicită creditul nu trebuie să fie declarate în stare de dificultate financiară, faliment, lichidare, trebuie să-şi fi îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor şi taxelor la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele speciale şi să nu fie obiectul unei decizii anterioare de recuperare a Comisiei Europene etc.

Această finanţare beneficiază de sprijin în baza unui program operaţional sectorial co-finanţat de Fonduri Structurale ale Uniunii Europene prin intermediul iniţiativei JEREMIE. În mod specific, iniţiativa JEREMIE este implementată în România în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, cu fonduri puse la dispoziţie de Fondul European de Dezvoltare Regională.

Sursa: fonduri-structurale/BCR

*

● Programul JEREMIE în România a fost semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.514/2008.

● Prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1338 din 15 iulie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr.521 din 27 iulie 2010, a fost aprobată schema transparentă de ajutor de minimis, denumită “Schema transparentă de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România”.

Ajutoarele de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite din cadrul acestei scheme se acordă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de minimis şi cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175/2007. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006, această schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană.

● Prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 625/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 269 din 26 aprilie 2010, a fost aprobată schema transparentă de ajutor de stat în domeniul capitalului de risc denumite “Schemă de ajutor de stat sub formă de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România”.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Ioan
    mai 21 2013

    BCR NU acorda credite pentru parcuri fotovoltaice, am incercat concret prin amintirea de BEI, Facilitatea de Finantare a IMM- Fereastra de Eficienta Energetica- INITIATIVA VERDE- documentatie prezentata- raspuns: NU SUNTEM INTERESATI- TOTUL E DE FATADA!!!

Scrie un comentariu