20 Septembrie, 2019

Fără cazier judiciar, fără copii legalizate, fără taxa de 2 lei de timbru. Ce altceva se mai schimbă?

Guvernul a început debirocratizarea instituţiilor prin măsuri concrete, adoptând în cadrul şedinţei de ieri un pachet de măsuri destinate simplificării procedurilor și reducerii eforturilor cetățenilor de procurare a unor documente, prin eliminarea cazierului judiciar, a copiilor legalizate şi a taxei de timbru de 2 lei.

Potrivit Executivului, printr-o ordonanță de urgență au fost introduse o serie de noutăți pentru reducerea birocrației, simplificarea și digitalizarea procedurii de reducere a documentelor.

Instituţiile, obligate să publice online modele de formulare sau cereri actualizate

Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale au obligaţia de a publica, din oficiu, informaţii şi modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe website-ul propriu, cât şi pe punctul de contact unic electronic www.edirect.e-guvernare.ro,  în varianta actualizată şi într-un format tehnic care să permită descărcarea şi editarea lor în scopul completării pe calculator de către beneficiar.

Copia electronică după buletin, acceptată

Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale vor accepta și copia electronică după Cartea de Identitate, prin furnizarea unei adrese de poștă electronică, atât pe pagina proprie de internet, cât și pe punctul de contact unic electronic. În termen de 30 de zile instituțiile publice au obligația să anunțe adresa de email unde se vor putea transmite; În cazul copiilor legalizate solicitate de către instituții în furnizarea serviciilor publice, acestea vor fi înlocuite cu verificarea de către funcționar, la ghișeu, a conformității cu originalul.

Instituţiile transmit datele personale între ele, la solicitarea persoanei

Datele cu caracter personal necesare pentru furnizarea unui serviciu public, care sunt colectate, deținute sau gestionate de o altă autoritate sau instituție publică se iau direct de la respectiva autoritate sau instituție dacă acest lucru a fost solicitat expres de către beneficiarul serviciului public sau dacă există consimțământul expres al acestuia.

Completarea formularelor

Instituțiile publice și organele administrației publice centrale sunt obligate să specifice pe formularele proprii durata de completare a fiecăruia și motivul colectării informației.

Scutire la plata taxei de timbru

Va fi scutită de plata taxei extrajudiciare de timbru eliberarea cărții de identitate, eliberarea și prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini și a cazierului judiciar. Această măsură a fost luată având în vedere că plata acestei taxe de valoare mică presupune deplasări la Poștă și la Poliție.

La ridicarea cărții de identitate și a pașaportului cetățenii vor plăti o singură taxă, într-un singur loc. 

Taxele extrajudiciare de timbru rămase în vigoare se vor plăti prin mijloace electronice, ordin de plată sau numerar, cu excepţia taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii nr. 18/1991, pentru taxele de până la 50.000 lei.

Cazierul judiciar, obţinut electronic de instituţii direct de la MAI

Autorităţile şi instituţiile publice, altele decât cele din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, vor putea obține certificatul de cazier judiciar în mod direct de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), scutind cetăţeanul de obţinerea acestuia, caz în care taxa de eliberare şi taxa extrajudiciară de timbru vor fi eliminate.

Astfel, orice altă instituţie publică, cu excepţia celor prevăzute deja în lege, va solicita electronic unităţilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, în baza consimţământului scris al solicitantului, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice.

Unităţile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne vor furniza electronic copiile solicitate într-un termen de 24 de ore de la primirea solicitării, iar persoana pentru care se efectuează verificări specifice este scutită de plata serviciului.

Taxele pentru paşaport – comasate şi plătite online

În vederea simplificării plății taxelor pentru pașaport, au fost comasate cele două taxe astfel încât acestea se vor putea achita într-un cont unic, facilitându-se astfel și plata lor online.

Metode alternative de plata, în afara ghişeului

O altă măsură are în vedere obligativitatea instituțiilor publice să ofere  metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, a amenzilor contravenţionale şi a taxelor şi impozitelor, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul sistemelor electronice de plată, fie prin intermediul altor sisteme de plată.

Dovada plăţii amenzii rutiere, transmisă electronic

În cazul plății amenzii rutiere, dificultatea semnalată de un număr semnificativ de cetățeni este reprezentată de obligativitatea de a transmite dovada plății amenzii la unitatea de poliție. În sensul eliminării acestei proceduri, actul normativ introduce posibilitatea transmiterii dovezii de plată şi prin poştă electronică, respectiv eliminarea acestei obligativităţi atunci când plata se realizează prin mijloace electronice. Astfel, art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor va fi completat în consecință, facilitând plata prin Sistemul Național Electronic de Plată şi a altor mijloace electronice de plată.

Examenul auto, monitorizat video şi audio

De asemenea, pentru a reduce riscurile de corupţie în obţinerea permisului auto şi având în vedere cazurile mediatizate care au scos la iveală riscuri la adresa siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, se va implementa un sistem de monitorizare şi verificare a desfășurării examenului pentru obţinerea permiselor auto. Proba teoretică se înregistrează video, iar cea practică audio și video.

Înmatricularea maşinilor

În cazul procedurii de înmatriculare auto,  se introduce posibilitatea plăţii într-un cont unic a tarifelor aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere.

Prin Memorandumul care însoțește Ordonanța de simplificare au fost introduse principiile necesare acestor simplificări în rândul instituțiilor publice. O prevedere importantă din Memorandum este aceea că se pot plăti online amenzi de circulație prin Ghiseul.ro

Sursa: Guvernul României

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Un comentariu

  • Răspunde
    Genevieve
    iulie 1 2016

    Pai daca vrei sa faci o scoala militara la MAI iti cereau, culmea cazier judiciar desi baza de date a persoanelor era tot la ei! Plus multe copii legalizate dupa diploma de BAC, dupa foaia matricola iar daca dai si al doilea an… le duci din nou alte copii legalizate si chiar daca ai dat deja la dosar, la inscrierea la poarta la ei vin mii de oameni gramada din toata tara si, repet, desi au deja in dosarul facut de unitatile de recrutare respectivele documente, la poarta iti cer din nou actele in copii legalizate!

Scrie un comentariu