19 August, 2017

Facilităţi pentru persoane fizice la plata impozitelor şi taxelor locale

Vă prezentăm, succint, prevederi ale Codului fiscal pe acest subiect, cu precizarea că actul normativ amintit tratează distinct şi facilităţile acordate persoanelor juridice privitor la aceleaşi categorii de obligaţii fiscale.

 Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se aplică pentru:

- veteranii de război;

- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi. Dimensiunea listei nu ne permite prezentarea integrală, aşa că vă recomandăm consultarea actului normativ , republicat în Monitorul oficial nr. 631 din 2009, după care nu a mai suferit modificări.

Cei care se încadrează în categoriile de mai sus, sunt scutite şi de plata eventualelor taxe speciale (pe care le pot institui autorităţile locale pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice); de asemenea, sunt scutite de alte taxe locale enumerate de Codul fiscal ca fiind: taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea, taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător.

 Persoanele având calitatea de “Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989”, precum şi urmaşii erolilor martiri, astfel cum sunt încadraţi în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.341/2004, nu datorează:

- impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu;

- impozitul pe teren aferent clădirii de locuinţă, situaqtă la adresa de domiciliu;

- impozitul pe mijloacele de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.

Codul fiscal face delimitările pentru scutirile de mai sus, astfel:

- Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

- Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.

- În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la una din categoriile de mai sus, scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.

- Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la una din categoriile prezentate până aici.

- Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, cele care beneficiază de Legea recunoştinţei, precum şi persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.

- Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice din categoriile de veterani, beneficiari ai Decretului-lege nr. 118/1990 sau persoanele îndreptăţite prin Legea recunoştinţei.

 Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fâneţe şi păduri, în suprafaţă de până la 5 ha, se aplică pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

 Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică, precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică.

 Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe speciale se reduc cu 50%, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”, republicată, cu modificările ulterioare, pentru persoanele fizice care domiciliază şi trăiesc în localităţile precizate în: H.G. nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni, cu modificările ulterioare; H.G. nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, cu modificările ulterioare.

 Nu se datorează taxa asupra succesiunii, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată, cu modificările ulterioare, dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. Această taxă nu se datorează nici în cazul autorilor decedaţi anterior datei de 1 ianuarie 2005, dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.

 Taxele de timbru referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcţii, se reduc la jumătate.

 Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice, dacă:

- respectiva clădire este o locuinţă nouă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; sau

- clădirea este realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

Scutirile de impozit pentru clădirea locuinţă nouă sau pentru construcţia ridicată pe bază de credite se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  nicu
  ianuarie 29 2014

  Suntem parintii unei fete de 29 ani, grav bolnava neuropsihic, grad I grav, cu insotitor, internata din anul 2002 intrun centru de recuperare public. Avem 4 adrese de la ANPH Bucuresti precum ca fiica noastra, neuropsihica, cat si noi sustinatorii ei legali, suntem scutiti de plata contributiei lunare de intretinere de 602 lei/luna.
  De 6 ani de zile suntem purtati pe drumurile judecatii pt aceasta taxa.
  Va rugam sa ne spuneti si noua legea/legile si articolele prin care suntem scutiti de plata taxei de timbru si timbru judiciar in cele 4 dosare care le avem pe rolurile instantelor de judecata in acest moment.
  Va multumim pt intelegere si amabilitate.
  Cu stima, Stefan Craiova

 • Răspunde
  Antoneta Zmaranda
  martie 29 2016

  Doresc să stiu daca este corect să platesc impozit pe un teren intravilan categoria pășune, fiind urmaș de erou martir, deoarece Consiliul local de pe raza unde am domiciliul, a considerat ca nu pot fi scutită de acest impozit.

Scrie un comentariu