Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituție publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, anunță că din data de 8 ianuarie 2020, extrasul de plan cadastral poate fi obținut online de către notari sau persoanele interesate, fără plata unui tarif de urgență.

ANCPI a modificat Ordinul nr 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI și instituțiile subordinate, cu scopul de a accelera întocmirea documentațiilor cadastrale și de urbanism și a instituit furnizarea online a extrasului de plan cadastral pentru informare, în aceleași condiții cu extrasul de carte funciară, existent din 2017 în format online pe portalul instituției.

Cererea online pentru extrasul pentru informare poate fi plasată la orice oră, iar plata se face cu ajutorul cardului. Documentul costă 15 lei și poate fi primit pe loc, dacă actul respective este disponibil în format electronic.

O altă modificare a Ordinul nr 16/2019 este eliminarea tarifului de 60 de lei, care trebuia achitat în cazul redepunerii cererilor respinse. Astfel, acest tarif va fi chitat doar în cazurile cererilor redepuse după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la comunicarea respingerii acestora. În cazul cererilor depuse în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, nu se achită niciun tarif suplimentar. În cazul cererilor tarifate incomplet, diferența de tarif se poate achita prin redepunerea cererii conform mențiunilor din încheierea de respingere.

Conform ANCPI, prin aceleași modificări legislative, sunt simplificate procedurile de tarifare a cererilor specifice, prin înlocuirea documentului distinct de încasare a tarifului cu un document de plată unic pentru cererile care au ca obiect imobile situate în raza teritorială a unui singur OCPI.

De asemenea, noile prevederi asigura celeritatea în soluționarea cererilor pentru care a fost  achitat tarif de urgență, urmând ca aceste servicii să fie furnizate cu celeritate, dar nu mai târziu de 1/3 din termenul general.

Datele oficiale arată că până în prezent, în România sunt înregistrate aproximativ 14.500.000 de imobile, dintre care peste 2.400.000 au fost înregistrate de ANCPI, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF). Numai în 2019, prin procesul de înregistrare sistematică, au fost eliberate peste un 1.200.000 de acte pentru proprietățile din toată țara și 2.461.596 de extrase de carte funciară.

Ai nevoie de OUG nr. 111/2011? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here