23 August, 2017

Exercitarea oricărei atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat de către persoane neautorizate. Modificare legislativă

Activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi este prevăzută prin Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 13 din 08/01/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe site-ul Camerei Deputaţilor, a fost publicat un proiect de act normativ care aduce modificări O.G. nr. 65/1994, pe care îl identificăm prin PL-x nr. 100/2011 – “Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale”.

Acest proiect a fost aprobat de către Senatul României.

În acest moment, proiectul precizat mai sus este trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor.

În acest context, în ceea ce priveşte O.G. nr. 65/1994, prezentăm punctual propunerea sortită modificării:

O.G. nr. 65/1994

text în vigoare

O.G. nr. 65/1994

 text aflat în Parlament

(propunere de modificare)

Art. 43- (1) Exercitarea oricărei atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat de către persoane neautorizate sau care se află într-o situaţie de incompatibilitate constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale. Alineatul (1) al articolului 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2008,  se modifică şi va avea următorul cuprins:  “(1) Exercitarea oricărei atribuţii specifice calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat de către persoane neautorizate constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale”.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu