23 August, 2019

Executori judecătoreşti: cheltuielile de executare silită au fost liberalizate!

Prin modificările aduse Statutului organizaţiei, o recentă hotărâre a Congresului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti a desfiinţat plafoanele pentru cheltuielile de executare.

Hotărârea nr. 1/2013 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 374 din 25.06.2013, dată de la care este în vigoare.

Modificările la Statut, adoptate în vederea corelării reglementărilor în domeniu, privesc o chestiune de organizare internă şi, ceea ce ne interesează ca potenţiali utilizatori ai acestor servicii, este abrogarea prevederii din Art. 69 (1) potrivit căreia cheltuielile de executare silită erau cele prevăzute în anexa nr. 1 la statut. Hotărârea abrogă, explicit, şi anexa cu “Cheltuielile de executare silită”.

Orientativ, iată care erau plafoanele, abrogate începând cu data de 25 iunie a.c.

CHELTUIELI DE EXECUTARE SILITĂ

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Activitatea

Suma (lei)

 

1.

Înregistrare

Până la: 1,00

 

2.

Formare dosar

Până la: 10,00

 

3.

Redactare adresă

Până la: 10,00

 

4.

Proces-verbal de îndeplinire a procedurii

Până la: 20,00

 

5.

Cheltuieli de transport

În funcţie de distanţă şi de mijlocul de transport

 

6.

Cheltuieli de transmitere prin poştă

În funcţie de valoarea timbrelor necesare pentru modalitatea de transmitere

 

7.

Emiterea somaţiei

Până la: 10,00

 

8.

Proces-verbal de sechestru

Până la: 30,00

 

9.

Proces-verbal de situaţie

Până la: 50,00

 

10.

Notarea somaţiei în cartea funciară

Până la: 50,00

 

11.

Publicaţie de vânzare mobiliară

Până la: 30,00

 

12.

Publicaţie de vânzare imobiliară

Până la: 50,00

 

13.

Emitere adresă poprire pe fiecare terţ poprit

Până la: 10,00

 

14.

Emitere adresă de radiere a somaţiei din cartea funciară

Până la: 50,00

 

15.

Proces-verbal de licitaţie

Până la: 50,00

 

16.

Proces-verbal de distribuire sume

Până la: 100,00

 

17.

Act de adjudecare

Până la: 300,00

 

18.

Proces-verbal de constatare

Până la: 100,00

 

19.

Arhivare dosar

Până la: 30,00


Folosim acest prilej pentru a semnala şi alte prevederi referitoare la atribuţiile executorilor judecătoreşti. Astfel:

• Potrivit Art. 7 din Legea nr. 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

a) punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
b) notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
c) comunicarea actelor de procedură;
d) recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
e) aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
f) constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
g) întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
h) întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
i) orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.

ps1Sursa foto: Lege5 Online

• Profesia de executor judecătoresc este liberală şi independentă.

• Competenţa materială a executorilor judecătoreşti este punerea în executare a dispoziţiilor civile din titlurile executorii, dacă legea nu prevede altfel.

• Competenţa teritorială a executorilor judecătoreşti este reglementată prin Codul de procedură civilă sau prin legi speciale.

• În Monitorul oficial se publică Tabloul executorilor judecătoreşti, întocmit de Consiliul Uniunii şi care se actualizează anual.

• Actele executorilor judecătoreşti sunt supuse, în condiţiile legii, controlului instanţelor judecătoreşti competente. Activitatea executorilor judecătoreşti este supusă controlului profesional, în condiţiile prezentei legi.

• Cei interesaţi sau vătămaţi prin actele de executare pot formula contestaţie la executare, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

• Indiferent de forma de desfăşurare a activităţii, în mod individual sau prin asociere, atribuţiile personale şi răspunderea pentru actele întocmite revin exclusiv executorului judecătoresc care le-a întocmit.

• Cei interesaţi sau vătămaţi prin actele de executare pot formula contestaţie la executare, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

• Potrivit Art. 39 din lege, executorii judecătoreşti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale şi maximale stabilite de ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. În cazul executării silite a creanţelor având ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime sunt următoarele:

a) pentru creanţele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
b) pentru creanţele în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de până la 3% din suma care depăşeşte 50.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
c) pentru creanţele în valoare de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de până la 2% din suma care depăşeşte 80.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
d) pentru creanţele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de până la 1% din suma care depăşeşte 100.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite.

• Executorii judecătoreşti nu pot condiţiona punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti de plata anticipată a onorariului.

CADRU LEGAL

Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată în Monitorul oficial nr. 738/2011, cu modificările ulterioare;

-
 Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, publicat în Monitorul oficial nr. 64/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    ana
    noiembrie 8 2013

    cum se procedeaza la executarea silita a unei hotarari definitive data de instanta de recurs pt recuperarea cheltuielilor de judecata si a pensiei de intretinere care nu a fost platita niciodata cu toate ca avea primul termen de plata august 2010?

Scrie un comentariu