26 Aprilie, 2019

Executarea silită începe odată cu comunicarea somaţiei de plată. Ce soluţii am?

În afară de plata datoriei, rămâne deschisă calea contestării, cu posibilitatea ca executarea silită să fie suspendată. În legătură cu acest subiect, au existat şi opinii diferite, din partea debitorilor, exprimate inclusiv prin aprecierea drept neconstituţională a dispoziţiei din Codul de procedură fiscală.

Discuţia porneşte de la textul articolului 145 alin. (1) din Codul de procedură fiscală: “Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu.”

Într-un dosar având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare, pârâtul a apreciat, în esenţă, că, atât timp cât nu există control judecătoresc asupra începerii executării silite, s-a conferit executorului fiscal competenţa de a decide cu privire la legalitatea şi temeinicia titlului executoriu, titlu pe care îl întocmeşte tocmai organul care realizează şi activitatea de executare silită.

Apreciind astfel, persoana în cauză a oprit cursul procesului, invocând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor menţionate din Codul de procedură fiscală.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei puterilor în stat, art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în faţa legii, art. 21 alin. (1) privind accesul liber la justiţie şi alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil şi art. 126 alin. (1) privind realizarea justiţiei, cât şi prevederilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Instanţa de judecată a sesizat Curtea Constituţională care, prin decizia pronunţată, a respins critica de neconstituţionalitate. Argumentele se referă şi soluţia din titlul acestui material.

Invocând şi decizii pronunţate anterior, completul de la CCR a arătat că:

- Potrivit dispoziţiilor art. 372 din Codul de procedură civilă din 1865, executarea silită se realizează în temeiul hotărârilor judecătoreşti şi al înscrisurilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a constitui titluri executorii. În domeniul fiscal, titlul de creanţă fiscală devine ope legis titlu executoriu, dându-se astfel expresie, într-un domeniu particular, reglementării cu caracter general adoptate de legiuitor în limitele competenţei sale constituţionale.

- Potrivit art. 12 din Codul de procedură fiscală, relaţiile dintre contribuabili şi organele fiscale trebuie să fie fundamentate pe bună-credinţă, în scopul realizării cerinţelor legii. Astfel, contribuabilul trebuie să îşi achite de bunăvoie obligaţiile fiscale, organele fiscale care administrează creanţele respective fiind abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită numai dacă contribuabilul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată. Aşa fiind, nerespectarea propriei îndatoriri prevăzute de însuşi textul constituţional al art. 56 alin. (1) nu poate constitui temeiul susţinerii potrivit căreia dispoziţiile de lege referitoare la titlul executoriu în materie fiscală, precum şi la regulile privind executarea silită contravin prevederilor constituţionale ale art. 44.

- Şi în această materie legiuitorul a reglementat posibilitatea persoanelor interesate de a contesta orice act de executare silită, în condiţiile procedurale stabilite de lege. Astfel, potrivit art. 172 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură fiscală, “Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare [...]“, iar, potrivit alin. (4) al aceluiaşi articol, “Contestaţia se introduce la instanţa judecătorească competentă şi se judecă în procedură de urgenţă”.

Distinct de cele de mai sus, Curtea a mai arătat că, potrivit dispoziţiilor art. 144-145 din Codul de procedură fiscală, în toate actele de executare silită trebuie să se indice titlul executoriu şi să se arate natura şi cuantumul debitului ce face obiectul executării. Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termenul de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită.

Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu. Somaţia cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 43 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, următoarele: numărul dosarului de executare; suma pentru care se începe executarea silită; termenul în care cel somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu, precum şi indicarea consecinţelor nerespectării acesteia.

Contestarea şi suspendarea executării silite

Curtea a mai arătat că Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală prevede că executarea silită se suspendă atunci când suspendarea a fost dispusă de instanţă sau de creditor, în condiţiile legii.

De asemenea, în baza art. 172 şi următoarele din acelaşi cod, se poate face contestaţie la executarea silită. Aşadar, procedura executării silite a creanţelor fiscale cuprinde suficiente garanţii în această materie (care se aplică, în egală măsură, persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridică) şi care conduc la concluzia respingerii argumentelor autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prin raportare la art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei puterilor în stat, art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în faţa legii, art. 21 alin. (1) privind accesul liber la justiţie şi alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil şi art. 126 alin. (1) privind realizarea justiţiei din Constituţie.

În Monitorul Oficial nr. 565/2014 găsiţi textul integral al Deciziei nr. 337/2014 prin care a fost respinsă, ca neîntemeiată, critica de neconstituţionalitate.

————————————(P)————————————

Lege5 Online
 vă oferă posibilitatea de a căuta orice dosar aflat în instanţă (baza ECRIS). Trebuie doar să introduceţi numărul dosarului sau numele unei părţi implicate în dosar.

Clienţii Lege5 Online
 au posibilitatea de a urmări dosare. Mai exact, puteţi să primiţi notificări pe e-mail atunci când urmează o nouă şedinţă sau când apare o decizie în dosar.

Căutaţi dosare aflate în instanţă AICI.

caudosinst

Aflaţi mai multe despre Lege5 Online de AICI. De asemenea, Lege5 este disponibil şi în variantele Desktop şi Mobile.

Foto articol: Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  bajan
  mai 25 2016

  Buna seara as dorii sa sa intreb si eu ceva atata timp cat am platit suma de pe somatia de plata trebuie sa mai platesk si suma de pe titlul executoriu ca chiar nu inteleg.multumesc pentru inelegere

 • Răspunde
  septembrie 27 2018

  Informatiile oferite sunt cat se poate de bine venite. Apreciez toate explicatiile si sfaturile oferite.

 • Răspunde
  Alina
  octombrie 10 2018

  Bună ziua, astăzi, am primit prin posta, de la un executor, înștiințare și somație ca sunt executata pentru un credit de la BCR, preluat de Kredyt inkaso. Am rugămintea sa îmi spuneți ce ar trebui sa fac în continuare. Au trimis documentele și la firma unde lucrez. Mulțumesc

Scrie un comentariu