Întrebare: Bună ziua. Vă rog să îmi spuneţi ce înseamnă examinarea regularităţii documentelor financiar-contabile. Mulţumesc! (Ana M, Târgovişte).

Răspuns: Documente contabile şi informaţiile din contabilitate trebuie să fie sincere şi exacte. Examinarea regularităţii documentelor contabile se realizează în funcţie de natura verificării. Regularitatea documentelor contabile priveşte în primul rând latura formală a înregistrărilor cât şi aspecte precum latura cifrică, juridică, con­tabilă şi economică.

Verificarea laturii formale a înregistrărilor vizează:

 1. îndeplinirea condiţiilor de formă şi de fond a documentelor, conform OMFP nr. 3512/2008;
 2. îndeplinirea condiţiei de ţinere a registrelor contabile obligatorii, conform Legii nr. 82/1991;
 3. îndeplinirea condiţiei de înregistrare a operaţiunilor contabile la zi, conform OMFP nr. 3055/2009;

Din punct de vedere al conţinutului şi sincerităţii, verificarea se face în cursul analizei propriu-zise a conturilor, urmărindu-se modul concret în care sunt respectate toate prevederile legale aplicabile în materia contabilităţii.

Regularitatea documentelor contabile trebuie să aibă în vedere identificarea unor potenţiale erori şi delicte contabile.

Doctrina de specialitate menţionează principalele tipuri de erori ce pot fi identificate precum: erori de calculaţie; erori de reportare; erori de înregistrare contabilă; erori de evaluare. Aceste erori pot fi uşor identificate şi corijate, conform OMFP nr. 3055/2009.

Delictele contabile reprezintă abateri de la legislaţia contabilă şi sunt, de regulă, sancţionate penal. Doctrina de specialitate aminteşte de:

  • delicte ale întreprinzătorului sau conducerii; 
  • delicte ale asociaţilor; 
  • delicte ale personalului faţă de întreprindere; 
  • delicte de inducere în eroare; 
  • delicte de ascundere de fapte sau situaţii; 
  • delicte de falsificare; 
  • delicte de deturnare; 
  • delicte produse prin acţiune (artificii); 
  • delicte produse prin omisiuni.

Actele normative referitoare la acest subiect pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here