23 Aprilie, 2019

Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal – informaţii utile

Camera Consultanților Fiscali (CCF) a publicat Regulamentul de organizare a examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal în Monitorul Oficial nr. 628 din 27 august 2014.

Abordăm acest subiect plecând de la prezumția că s-ar putea să fie ultimul an de organizare a examenului fără să existe un stagiu de pregătire anterior examenului final de competență.

Reamintim faptul că deja s-a introdus un stagiu pentru consultantul fiscal asistent, la care se pot înscrie persoanele ce n-au studii superioare în domeniul economic.

Regulamentul este adoptat prin Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014, ce enumeră condițiile de participare la examen, fără însă a stabilii și data examenului din acest an.

Se pot înscrie la examenul de consultant fiscal persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt licențiate ale unei facultăți cu profil economic;

b) au experiență profesională de minimum cinci ani după licență, dintre care cel puțin trei ani desfășoară activități în următoarele domenii:

- activitate financiar-contabilă;
- administrare fiscală;
- elaborare, avizare sau aprobare legislație fiscală;
- elaborare sau aplicare reglementări contabile;
- activitate didactică universitară, în domeniul fiscal contabil;
- activitate de consultant fiscal asistent;

c) nu au antecedente penale și nu au înscrise în cazier infracțiuni din domeniul celor reglementate de legislația financiar-economică;

d) au capacitate deplină de exercițiu;

e) sunt apte medical.

Examenul constă într-o probă scrisă, sub forma unor teste-grilă, având următoarea structură:

- legislație fiscală, legislație privind administrarea fiscală și legislație vamală, în procent de 90%;

- drept comercial și drept financiar-fiscal, în procent de 5%;

- gestiune financiară și contabilitatea întreprinderii, în procent de 5%.

Din experiența anilor anteriori, Camera Consultanților Fiscali propune la examen un număr de 40 de grile, având un număr de şase variante de răspuns, cu un singur răspuns corect.

Este considerat admis candidatul care determină răspunsul corect la un număr de minimum 32 dintre cele 40 de grile – corespunzător notei 8.

Nu se acordă punct din oficiu.

Notă: Mai multe informaţii despre examen găsiţi în Regulamentul acestuia.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu