26 August, 2019

Examen de contabil autorizat: accesul la lucrarea scrisă

 
Cu privire la utilizarea abuzivă a dreptului de acces
În special, nu poate fi considerat un abuz faptul că prin invocarea dreptului de acces se obţin informaţii la care altfel nu s‑ar avea acces. Astfel, în măsura în care există deja accesul la informaţiile cu caracter personal, nu ar fi fost nevoie să se instituie dreptul de acces în temeiul legislaţiei privind protecţia datelor. Acest drept de acces are mai degrabă funcţia de a permite persoanei interesate să consulte propriile date – sub rezerva excepţiilor prevăzute la articolul 13 din Directivă– atunci când nu are la dispoziţie un drept de acces recunoscut în alt temei.
 
Cu privire la celelalte condiții de aplicare a Directivei privind protecţia datelor
Se reaminteşte în mod pertinent că aplicarea Directivei privind protecţia datelor şi a dreptului de acces este supusă şi altor condiţii în afara existenţei datelor cu caracter personal şi permite de asemenea şi limitarea dreptului de acces.

Totuşi, nu sunt abordate în întrebări celelalte condiţii şi posibilităţi de limitare, astfel încât Curtea de Justiţie nu trebuie să abordeze acest aspect. Analizarea acestora nu pare nici să fie necesară pentru ca instanţa supremă din Irlanda să se pronunţe cu privire la aspectul dacă fostul comisar pentru protecţia datelor din Irlanda a refuzat în mod întemeiat să examineze plângerea domnului Nowak.

În cazul în care Curtea de Justiţie dorește, cu toate acestea, să se pronunţe cu privire la aceste probleme, atunci la o primă vedere prezintă interes în special articolul 3 alineatul (1) din Directivă. Conform acestuia, directiva se aplică numai prelucrării automate, în totalitate sau parţial, precum şi prelucrării neautomate a datelor cu caracter personal conţinute sau care urmează să fie conţinute într‑un sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal.

Aspectul că foaia de examen a domnului Nowak a fost prelucrată automat, de pildă prin scanarea şi stocarea într‑un echipament electronic de prelucrare a datelor, nu pare obligatoriu. Cu toate acestea, trebuie să se considere că aceasta face parte cel puţin dintr‑un „sistem de evidenţă”. Astfel, conform articolului 2 litera (c) din Directivă, un sistem de evidenţă nu trebuie să fie obligatoriu stocat într‑un echipament electronic de prelucrare a datelor. Dimpotrivă, această noţiune cuprinde orice serie structurată de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice. O serie fizică de foi de examen pe hârtie ordonate alfabetic sau după alte criterii îndeplineşte deja această cerinţă.
 
Concluzii
Avocatul general a propus Curţii să hotărască după cum urmează:
„O foaie de examen scrisă de mână care poate fi atribuită unui candidat şi eventualele observaţii ale examinatorului constituie date cu caracter personal în sensul articolul 2 litera (a) din Directiva 95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date.”
 
Concluziile avocatului general al CJUE, Juliane Kokott, prezentate la 20 iulie 2017 în Cauza C‑434/16 Peter Nowak împotriva Data Protection Commissioner – cerere de decizie preliminară formulată de Curtea Supremă din Irlanda. După pronunţarea Curţii, Hotărârea CJUE vafi publicăpe site-ul CURIA.
 
*) Directiva nr. 46/1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, astfel cum a fost modificată în anumite privinţe prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.
**) Regulamentul  679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46 (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Ai nevoie de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI
comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu