14 Noiembrie, 2019

EVENIMENT: Noutăţi şi aspecte practice privind legislaţia TVA şi contabilă în 2017

World Trade Institute Bucharest (WTIB) vă invită la evenimentul Noutăţi şi aspecte practice privind legislaţia TVA şi contabilă în 2017 ce va avea loc în perioada 24 – 27 august 2017 la Hotel Cocor SPA, Neptun, în prezenţa dnei. Maria Costache şi a dnei. Georgeta Petre.

În cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea în detaliu a ultimelor modificări aplicabile în anul 2017 în domeniul TVA și Contabilitate.

IMPORTANT! În cadrul acestui seminar va fi prezentat în detaliu inclusiv noul mecanism pentru colectarea Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) – VAT SPLIT, ce va fi implementat de la 1 septembrie 2017 și obligatoriu de la 1 octombrie 2017 ce va aduce modificări majore pentru companiile din România! 

Pe lângă aceste subiecte de ultimă oră, dumneavoastră puteți solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, și alte subiecte specifice activității dumneavoastră și care se pot încadra în tematica generală.

Desigur nu va lipsi sesiunea de întrebări și răspunsuri la finalul fiecărui modul, în cadrul căreia va vor fi lămurite toate aspectele asupra cărora veți mai avea întrebări.

Organizatorul garantează răspunsul din partea lectorilor la toate nelămuririle dumneavoastră legate de TVA, dar și cele legate de contabilitate! Un răspuns avizat, rezultat din experiența vastă și studiul aprofundat.

MODULUL I – TVA – Dna Mariana Vizoli

Prezentarea de la început este structurată în 9 teme distincte în ceea ce privește TVA, astfel: 

1. Sistemul de plată defalcată a TVA (VAT SPLIT) – ce va fi implementat de la 1 septembrie 2017 și obligatoriu de la 1 octombrie 2017!

2. Operațiuni cu creanțe:

 • clasificare, reglementare, operațiunile care presupun cesiunea creanțelor și reglementarea acestora; 

3. Pro-rata de deducere:

 • reglementarea în Codul Fiscal, dreptul de deducere, pro rata provizorie (definitive sau estimate), excluderi de la calculul pro rată, exemplu aplicare pro rată în cazul bunurilor de capital; 

4. Asocieri în participatiune:

 • articole de reglementare, condiții pentru aplicarea prevederilor referitoare la asocierile în participatiune, tratament fiscal, exemple; 

5. Dobânda pentru plata în rate:

 • reglementare (inclusiv adaptarea la deciziile CJUE), spețe dificile; 

6. Refacturarea de cheltuieli (vs cheltuieli accesorii):

 • definiții și interpretarea corectă a acestora, exemple de cheltuieli accesorii, aplicarea structurii de comisionar, condiții, exemple refacturare cheltuieli, 

7. Regimuri speciale:

 • Regimul special pentru mici întreprinderi: 
 • Reglementare, definiția corectă a CA, condiții obligatorii; 
 • Achizițiile intracomunitare de bunuri realizate de micile întreprinderi; 
 • Achizițiile de servicii realizate de micile întreprinderi de la prestatori nestabiliti în RO; 
 • Obligații la depășirea plafonului. 
 • Regimul special pentru agențiile de turism: 
 • Reglementare, definiție, excepții de la regulile generale, tratament TVA, exemple. 
 • Regimul special pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități: 
 • Reglementare, definiție, condiții, 

8. Taxarea inversă:

 • descriere metodă, situații în care se aplică; 
 • taxarea inversă pentru livrări/prestări în țară (cui se aplică, sfera de aplicare, condiții, operațiuni care necesită condiții, mod concret de aplicare); 
 • taxarea inversă pentru achiziția intracomunitara de bunuri pentru care locul este în RO și care este taxabilă; 
 • taxarea inversă pentru achizițiile de servicii (achiziții intracomunitare de servicii sau achiziții de servicii de la persoane impozabile nestabilite în UE); 
 • achizițiile de bunuri, altele decât cele intracomunitare, și achizițiile de servicii, altele decât cele care se încadrează la art. 278(2), pentru care locul este în RO art. 307 (3) – (6); 

9. Baza de impozitare părți afiliate: reglementare, definiție, situații, exemple practice;

MODULUL II – CONTABILITATE – Dna Georgeta Petre

Tematica prezentată mai jos este de interes pentru o gamă largă de profesioniști și nu se limitează doar la aceste subiecte:

I. Modificările și completările aduse legislației contabile în 2017;

II. Tratamente contabile privind imobilizările corporale și necorporale:

 • recunoaștere inițială; evaluare; cheltuieli ulterioare; derecunoastere; 
 • contabilizarea transferurilor de imobilizări de la o categorie la alta; 
 • active specifice unor domenii de activitate; 
 • trecerea de la reevaluarea imobilizărilor corporale la evaluarea la cost; 

III. Legislația care reglementează regimul imobilizărilor;

IV. Alte subiecte abordate

 • contabilizarea reducerilor comerciale primite/acordate pentru stocuri și imobilizări; 
 • contabilizarea costurilor îndatorării; 
 • stimulente acordate/primite la încheierea contractelor de leasing operațional sau închiriere; 
 • contabilizarea certificatelor verzi; 
 • contabilizarea garanțiilor acordate clienților pentru bunuri livrate sau servicii prestate 
 • contabilizarea unor operațiuni în cazul programelor de fidelizare a clienților; 
 • facturare/ refacturare servicii; 
 • contabilizare operațiuni în comision/ mandat/agent; 
 • contabilizarea subvențiilor și a asistenței guvernamentale primite; 
 • cazuri particulare de contabilizare a veniturilor și a cheltuielilor; 
 • tratamentul contabil al rezervelor și al rezultatului reportat;. 
 • alte tratamente contabile prevăzute de reglementările contabile; 

V. Întocmirea raportării contabile la 30 iunie 2017.

VI. Sesiune de întrebări și răspunsuri privind contabilitatea operatorilor economici

Prezentarea va avea un caracter puternic interactiv. De asemenea va avea loc la final o sesiune specială de întrebări & răspunsuri la spețele participanților, trimise anterior pe baza unui chestionar, dar și celor inopinate.

Persoanele interesate se pot înscrie prin completarea formularului disponibil pe pagina evenimentului. Taxa de instruire este de 980 lei, organizatorul acordând discount-uri în funcţie de numărul persoanelor înscrise.

comentarii

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu