18 August, 2017

Etichetarea pneurilor va fi obligatorie de la 1 noiembrie

Începând cu 1 noiembrie, etichetarea pneurilor va fi obligatorie, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali, publicat în Jurnalul Oficial L 342 , 22/12/2009.

Regulamentul stabileşte formatul etichetei care va fi aplicată pneurilor, obligaţiile şi responsabilităţile atât ale furnizorilor, cât şi ale distribuitorilor, precum şi alte dispoziţii.

Pneurile sunt responsabile de 20% – 30 % din consumul de combustibil al vehiculelor datorită rezistenței lor la rulare. Astfel, reducerea rezistenței la rulare a pneurilor poate contribui în mod semnificativ la eficiența energetică a transporturilor rutiere și, astfel, la reducerea emisiilor, se arată în documentul oficial.

Potrivit actului normativ european, pneurile de rezervă reprezintă 78 % din piața pneurilor, iar, tocmai din acest motiv, este important ca utilizatorii finali să fie informaţi corect cu privire la parametrii pneurilor de rezervă, precum și ai pneurilor montate pe vehicule noi.

Regulamentul se aplică pneurilor C1, C2 și C3.

Informaţii privind etichetele aplicate pneurilor

Eticheta va conţine informaţii cu privire la eficiența pneurilor din punctul de vedere al consumului de combustibil, la performanța de aderență pe teren umed și la zgomotul exterior de rulare.

Pentru etichetarea eficienţei consumului de combustibil în cazul pneurilor, se va folosi conceptul de etichetă energetică, care clasifică produsele pe o scară de la „A” (cel mai bun) la „G” (cel mai slab), etichetă care este aplicată în prezent aparatelor electrocasnice.

Utilizatorilor finali potențiali li se vor furniza informații care să explice fiecare element de pe etichetă și relevanța acestuia. Aceste informații vor fi prezentate în materialele tehnice promoționale, de exemplu, pe paginile de internet ale furnizorilor.

Etichetele vor fi reproduse în toate materialele tehnice promoționale, inclusiv în cazul în care aceste materiale sunt puse la dispoziție pe internet.

Potrivit Regulamentului, materialele tehnice promoționale nu includ reclamele pe panouri publicitare, în ziare, reviste, în cadrul transmisiilor radio sau de televiziune și în formate similare online.

Regulamentul mai precizează că statele membre pot pune în aplicare stimulente în favoarea pneurilor mai eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, mai sigure și cu un nivel de zgomot redus. Vor fi stabilite astfel unele clase minime de eficiență a consumului de combustibil și de aderență pe teren umed, sub nivelul cărora nu se pot acorda stimulente pentru a evita fragmentarea pieței interne. Aceste stimulente ar putea constitui ajutoare de stat.

Responsabilităţile furnizorilor şi distribuitorilor de pneuri

Furnizorii de pneuri vor trebui să realizeze o documentație tehnică suficient de detaliată încât să permită autorităților să verifice acuratețea informațiilor furnizate pe etichetă cu privire la eficiența consumului de combustibil, aderența pe teren umed și zgomotul exterior de rulare.

În cazul în care utilizatorilor finali li se oferă la punctul de vânzare posibilitatea de a alege între mai multe tipuri de pneuri destinate montării la un vehicul nou pe care intenționează să-l achiziționeze, furnizorii și distribuitorii vor trebui să le furnizeze acestora, înainte de vânzare, pentru fiecare dintre pneurile propuse spre alegere, informații despre clasa de eficiență a consumului de combustibil, despre clasa de zgomot exterior de rulare și valoarea măsurată a acestuia și, dacă este cazul, despre clasa de aderență pe teren umed corespunzătoare pneurilor C1, C2 și C3.

Informațiile de mai sus vor trebui să fie incluse cel puțin în materialele tehnice promoționale, conform Regulamentului.

Regulamentul CE nr. 1222/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 a intrat în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi se va aplica de la 1 noiembrie 2012 în toate statele membre UE.

Pentru mai multe informaţii, descarcă Regulamentul CE privind etichetarea pneurilor. Click aici!

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu