23 August, 2017

Elevii din învăţământul profesional vor primi lunar o bursă în valoare de 200 de lei

Hotărârea Guvernului nr. 1062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, publicată în Monitorul Oficial nr. 756 din 9 noiembrie 2012, prevede acordarea unei burse lunare în valoare de 200 de lei tuturor elevilor ca frecventează învăţământul profesional. Excepţie face luna noiembrie a anului 2012, pentru care cuantumul bursei este de 500 de lei.

Potrivit actului normativ, cuantumul „Bursei profesionale” poate fi modificat anual prin hotărârea Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

De „Bursa profesională” beneficiază şi copiii străinilor beneficiari ai unei forme de protecţie în România sau ai străinilor, respectiv cetăţenilor Uniunii Europene/Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene cu drept de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, care frecventează învăţământul profesional.

Acest sprijin financiar se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale.

Trebuie menţionat însă şi faptul că elevii nu pot beneficia simultan de „Bursa profesională” şi de sprijinul financiar acordat în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004.

Nu beneficiază de „bursa profesională” nici elevii declaraţi repetenţi, pentru anii de studiu pe care îi repetă, cu excepţia cazurilor de prelungire a studiilor din motive medicale.

„Bursa profesională” se acordă pe bază de cerere, formulată de elevul major ori de părintele sau persoana care exercită autoritatea părintească pentru elevul minor. Aceasta trebuie înregistrată pentru fiecare an şcolar, în perioada 15 – 25 septembrie, la unitatea de învăţământ la care elevul este înscris.

Pentru anul în curs, însă, cererea de acordare a „Bursei profesionale” se înregistrează în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri, la unitatea de învăţământ la care elevul este înscris.

Bursa profesională NU se acordă în următoarele situaţii:

- pe o perioadă de o lună, dacă elevul are mai mult de 10 absenţe nemotivate în luna precedentă;

- pe o perioadă de 3 luni, dacă elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea notei la purtare sub 7, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, sau dacă elevul înregistrează cel puţin 20 de absenţe nemotivate din totalul orelor de sutdiu ori cel puţin 20% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/un singur modul, cumulate pe an şcolar;

- pe o perioadă de 6 luni, dacă elevul înregistrează cel puţin 40 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/un singur modul, cumulate pe an şcolar.

Aceste prevederi se aplică începând cu luna următoare constatării situaţiilor mai sus-menţionate, pe o lună, 3 luni sau 6 luni calendaristice consecutive din timpul anului şcolar, respectiv din anul şcolar următor.

Actul normativ mai prevede ca, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul profesional să se constituie o comisie de acordare a „Bursei profesionale”, desemnată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, înainte de începerea anului şcolar. Atribuţiile acestei comisii sunt următoarele:

- afişarea la loc vizibil a prevederilor legale referitoare la „Bursă profesională” şi a prezentei hotărâri;

- primirea cererilor pentru acordarea „Bursei profesionale”, aprobarea listei cu beneficiari şi a sumelor cuvenite;

- afişarea la loc vizibil a listei cu beneficiarii „Bursei profesionale”;

- transmiterea către inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, a listei cu beneficiarii bursei;

- monitorizarea absenţelor elevilor care beneficiază de această bursă şi retragerea sau încetarea acordării acestei burse.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Comentarii

 • Răspunde
  Marin
  mai 7 2014

  Buna ziua! Am o intrebare. Pe luna Aprilie 2014 nu s-au acordat bursele profesionale. De ce? Bursele trebuia sa intre in cont in data de 25 maxim 27, dar nici pana azi ” 7 mai 2014″ nu s-au acordat. Pe banii nostrii v-ati distrat de 1 Mai, iar noi nu am putut sa ne distram. Multumim!

 • Răspunde
  Alex
  iunie 8 2016

  Daca am 10 absemte acumulate in 9 luni nu iau bursa o luna?

 • Răspunde
  septembrie 13 2016
 • Răspunde
  Virgil
  septembrie 20 2016

  Buna ziua ! As vrea sa stiu cum este considerat venitul familiei la aprobarea bursei pt fiica mea : se iau in calcul venitul fiului meu major si salariat si pensia mamei mele (locuim impreuna)sau doar veniturile mele+ale sotiei , totul impartit la 3 ?

 • Răspunde
  Marian
  septembrie 29 2016

  asa dori sa stiu dc nu am primit bursa profesionala am facut 3 ani primul an am beneficiat de bursa sociala de la primarie odata pe 3 luni o luam clasa 9 a sam la C.T.S.I Colegiul Samuil Isopescu apoi a10 asam am luat bani de liceu si apoi 11a sam anul 3 nu am mai luat nimic as dori sa stiu dc nu am luato si daca se poate lua sa fac acte pt bani sau sa ne spuneti cum sa facem acte la tel 0743383685

 • Răspunde
  noiembrie 9 2016

  si bani din anul acesta in maramures cand se dau ? nu stiti

 • Răspunde
  livia
  noiembrie 14 2016

  pt luna octombrie cand se dau bursele ?

 • Răspunde
  noiembrie 23 2016

  Ba fratilor suntem in 23 noiembrie si bursa nu sa. bagat inca de. ce?

 • Răspunde
  Alin
  noiembrie 30 2016

  Știe cineva dc nici un elev din liceul Voievodul Mircea Tgv nu a primit bursa ,suntem in luna decembrie si nu am primit bursa pe luna septembrie

  • Răspunde
   Klaus
   decembrie 8 2016

   Domnule, va rugam sa asteptati . Bursele se vor primi la sfarsitul anului 2018.

   • Răspunde
    ianuarie 27 2017

    Cănd se bagă bani pe luna decembre astept raspuns pe email vă mulțumesc

   • Răspunde
    bara
    februarie 21 2017

    Noua diriginta ne.a spus ca nu mai luam bursa daca avem mai mult de 10 absente nemotivate pe an scolar

 • Răspunde
  Rãzvan
  martie 14 2017

  Se mărește bursa profesională de la 1 martie 2017?

 • Răspunde
  Danacica
  aprilie 18 2017

  Pe ce dată se bagă de obicei bursele? Știam că pe data de 15 dar văd că întârzie in fiecare luna..

 • Răspunde
  Violeta
  aprilie 30 2017

  Bursele la scolile profesionale s-au marit anul aceasta sau se vor mari?

Scrie un comentariu