24 August, 2017

Elaborarea, interpretarea şi aplicarea corectă a textelor şi a prevederilor legale (II)

* Exemplul nr. 7

Prin pct. 82. (4) din Normele metodologice de aplicare a art. 160 din Codul fiscal se prevede:

„Înregistrarea contabilă 4426 = 4427 la cumpărător este denumită autolichidarea taxei pe valoarea adăugată, colectarea taxei pe valoarea adăugată la nivelul taxei deductibile este asimilată cu plata taxei către furnizor/prestator.[…]”.

Greşeala, „în litera legii”, constă în folosirea unei virgule în loc de punct, afectând astfel şi interpretarea prevederii respective „în spiritul legii”.

Exprimarea corectă este următoarea: „Înregistrarea contabilă 4426 = 4427 la cumpărător este denumită autolichidarea taxei pe valoarea adăugată. Colectarea taxei pe valoarea adăugată la nivelul taxei deductibile este asimilată cu plata taxei către furnizor/prestator. […]”.

* Exemplul nr. 8

 Prin pct. 83. (1) din Normele metodologice de aplicare a art. 161 din Codul fiscal se prevede […]:

„Exemplu de ajustare a dreptului de deducere […]:

Ajustarea dreptului de deducere se efectuează astfel:

A. Ajustarea pentru taxa dedusă aferentă dobândirii bunului imobil

- Taxa dedusă aferentă bunului imobil: 5.700.000 lei

- Taxa dedusă pentru perioada 15 aprilie 2005 – 31 decembrie 2007, respectiv 33 de luni, nu se ajustează.

- Ajustarea taxei deduse pentru perioada 1 ianuarie 2008 – 1 aprilie 2010:

- 5.700.000 lei : 5 ani = 1.140.000 lei

- 1.140.000 lei : 12 luni = 95.000 lei

- 5 x 12 = 60 luni – 33 luni = 27 luni x 95.000 lei = 2.565.000 lei – taxa care se ajustează.

B. Ajustarea taxei deduse aferente lucrării de modernizare începute în anul 2006 şi finalizate în anul 2007

- Taxa dedusă aferentă modernizării: 190.000 lei

- Taxa dedusă pentru perioada 20 aprilie 2007 – 31 decembrie 2007, respectiv 9 luni, nu se ajustează.

- Ajustarea taxei deduse pentru perioada 1 ianuarie 2008 – 1 aprilie 2011:

- 190.000 lei: 5 ani = 38.000 lei

- 38.000 lei : 12 luni = 3.166,7 lei

- 60 luni – 9 luni = 51 luni x 3.166,7 lei = 161.501,7 lei – taxa care se ajustează.

Exprimări precum

 „- 5 x 12 = 60 luni – 33 luni = 27 luni x 95.000 lei = 2.565.000 lei – taxa care se ajustează” şi

- 60 luni – 9 luni = 51 luni x 3.166,7 lei = 161.501,7 lei – taxa care se ajustează

sunt în contradicţie chiar şi cu cele mai elementare reguli aritmetice, care se însuşesc, de către elevii sârguincioşi, în clasele primare.

Exprimarea corectă şi din punct de vedere matematic este următoarea (în condiţiile în care am înţeles corect şi noi textul în discuţie, destul de neclar şi confuz):

A. Ajustarea pentru taxa dedusă aferentă dobândirii bunului imobil:

Taxa dedusă aferentă bunului imobil = 5.700.000 lei.

Taxa dedusă pentru perioada 15 aprilie 2005 – 31 decembrie 2007, de 33 de luni: nu se ajustează.

Ajustarea taxei deduse pentru perioada 1 ianuarie 2008 – 1 aprilie 2010:

5.700.000 lei : 5 ani = 1.140.000 lei.

1.140.000 lei : 12 luni = 95.000 lei.

5 ani x 12 luni = 60 luni.

60 luni – 33 luni = 27 luni.

27 luni x 95.000 lei = 2.565.000 lei.

2.565.000 lei – taxa care se ajustează, în lei.

Înţelegerea corectă şi pe deplin a acestor operaţii matematice s-ar putea face în condiţiile în care ar fi însoţite şi de explicaţiile necesare.

În mod asemănător trebuia procedat şi la litera B.

O dezbatere pe problemele ridicate prin prezentul material ar fi deosebit de utilă, ea contribuind la oferirea unor soluţii în rezolvarea acestora, în special din punctul de vedere al perfecţionării cadrului legislativ, cu atât mai mult cu cât acesta abundă în numeroase şi grave neajunsuri în interpretarea şi în aplicarea co­rectă a numeroase şi importante prevederi legale.

Despre autor  ⁄ Grigorie Lăcriţa

Este evaluator în specialitatea evaluare economică şi financiară a întreprinderilor şi expert contabil, membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Cercetător de prestigiu şi profund cunoscător al fiscalităţii în practică, dr. N. Grigorie – Lăcriţa a încheiat şi executat mai multe contracte de cercetare ştiinţifică cu diferiţi agenţi economici din ţară şi străinătate, pe probleme de interes major, soluţiile oferite fiind susţinute de aceştia, de organizaţiile lor patronale şi sindicale, în îmbunătăţirea anumitor prevederi legale.

Fara comentarii

Scrie un comentariu