Senatorii vor să introducă disciplina Educaţie pentru sănătate, care să fie studiată în tot sistemul de învăţământ, din clasa I-a până în clasa a XII-a, dar şi în universităţi, indiferent de profil. Disciplina va fi obligatorie şi, în funcţie de vârstă, va trata teme specifice, astfel încât populaţia tânără să dobândească principalele cunoştinţe şi deprinderi pentru creşterea duratei şi calităţii vieţii.

În expunerea de motive a proiectului legislativ, se argumentează că ţara noastră deţine cel puţin 10 recorduri triste – suntem pe locul I la mortalitate cauzată de întreruperi de sarcină, la abandonul copiilor în maternităţi, la rata mortalităţii infantile şi pe locuri fruntaşe în Europa la numărul bolnavilor de hepatită, de tuberculoză, la boli cardio-vasculare şi altele. De asemenea, susţin iniţiatorii proiectului, este bine ca toţi copiii să cunoască de la specialişti efectele consumului de alcool, de tutun, de droguri, să aibă cunoştinţe minime despre educaţia sexuală şi să ştie care sunt factorii de risc pentru îmbolnăviri.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 prevede ca disciplina obligatorie Educaţie pentru sănătate să fie cuprinsă în trunchiul comun al planurilor de învăţământ.

Articol unic: Legea Educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După alineatul (3) al articolului 25, se introduce un nou alineat, alin (4), cu următorul cuprins:

“ (4) În toate nivelurile sistemului naţional de învăţământ, preuniversitar şi universitar, cu excepţia celui prevăzut la art. 23 alin (1), lit. a), se include disciplina Educaţie pentru sănătate ca disciplină obligatorie de studiu. Planul cadru şi programa naţională, precum şi condiţiile ce trebuie îndeplinite de personalul didactic pentru disciplina Educaţie pentru sănătate se aprobă prin ordin comun al ministrului Educaţiei Naţionale şi al ministrului Sănătăţii.“

Proiectul legislativ este în dezbatere publică la Senat, care este prima cameră sesizată.

Ai nevoie de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here