23 Iulie, 2018

Duplicatul la permisul de conducere se poate solicita şi prin poştă sau e-mail!

Începând de mâine, 8 august 2013, persoanele care au permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009 pot solicita un duplicat prin poştă sau prin e-mail, prevederea fiind inclusă în cadrul unui act normativ publicat recent.

Ordinul MAI nr. 123/2013 stabileşte condiţiile privind eliberarea:

 •  permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, înainte sau după data expirării acestuia;
 • duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative.

Cererea de eliberare

Cererea privind eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului (vezi modelulul) se depune personal de către titular la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

În cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate, cererea poate fi depusă prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Procura poate fi autentificată şi de autorităţile străine, caz în care trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostilă.

ATENŢIE!

Pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru eliberarea unui duplicat (în caz de pierdere, furt, deterioare, schimbare de nume) poate fi transmisă şi prin corespondenţă, pe adresa serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior. În cazul corespondenţei electronice (e-mail), documentele ce însoţesc cererea vor fi scanate în format electronic.

Alte documente necesare

Cererea se depune împreună cu următoarele documente:

 • actul de identitate al titularului din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România, în original şi copie, sau numai în copie pentru cetăţenii români din străinătate şi cei care trimit cererea prin poştă;
 • procura specială şi actul de identitate al mandatarului, în original şi copie, în cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate;
 • dovada plăţii taxelor şi tarifelor aferente eliberării permisului de conducere;
 • adeverinţă medicală din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere, numai în cazul în care se solicită permisul de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, înainte sau după data expirării acestuia (NU şi duplicat în caz de pierdere, furt, deterioare, schimbare de nume);
 • permisul de conducere, atunci când acesta se află în posesia titularului;
 • două fotografii ale titularului, color, în format 35 x 38,5 mm, de dată recentă, în cazul cetăţenilor români care se află temporar în străinătate şi în cazul cererilor depuse la alt serviciu public comunitar decât cel de la domiciliul solicitantului.

Originalul actului de identitate se restituie pe loc titularului, după confruntarea copiei cu acesta.

Procedura ulterioară depunerii cererii

După implementarea cererii în Sistemul informatic naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi vehiculelor înmatriculate, permisului de conducere anterior îi încetează valabilitatea.

Până la eliberarea noului permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului, titularului i se eliberează un document cu valabilitatea de 15 zile, care atestă depunerea actelor, cu excepţia situaţiei în care documentele au fost transmise prin corespondenţă  sau poştă electronică.

În permisul de conducere se menţionează categoriile de vehicule pe care titularul este apt din punct de vedere medical să le conducă, precum şi perioada de valabilitate administrativă a permisului de conducere pentru fiecare categorie de vehicule. După caz, în permisul de conducere se înscriu şi codurile armonizate ale Uniunii Europene.

Permisul de conducere se livrează la adresa din România indicată de titular sau se ridică de către acesta de la serviciul public comunitar indicat în cerere. În cazul în care titularul nu poate fi identificat la adresa indicată în cerere, permisul de conducere se va ridica de la serviciul public comunitar în a cărui competenţă teritorială se află această adresă.

În cazul în care cererea a fost transmisă prin corespondenţă, permisul de conducere se ridică de la serviciul public comunitar menţionat de solicitant în cerere.

În cazul în care cererea a fost transmisă prin e-mail, pentru ridicarea permisului de conducere titularul trebuie să depună la serviciul public comunitar, în original, documentele ale căror copii scanate au fost transmise.

Ordinul nr. 123/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Comentarii

 • Răspunde
  ionut
  ianuarie 8 2015

  In cazul eliberarii unui duplicat, seria permisului se modifica??? Ps . (( sunt profesionist si am toate actele , card tahograf, etc., legate de seria permisului)) Multumiri anticipate!!!!

 • Răspunde
  ianuarie 18 2015

  Am pierdut permisul de conducere si nu stiu cum sa fac sal obin in anglia fare sa ma duc an rominia pentru ca a fost un prmis romanesc.

 • Răspunde
  george
  ianuarie 24 2015

  mi-am pierdut permisu de conducere ce pot sa fac sa nu merg in tara da-mi un indiciu ?

 • Răspunde
  ramona
  mai 12 2015

  miam pierdur portofelul cu actele, ce trebuie sa fac ca sa nu merg in tara, eu locuiesc in spania. in portofel aveam permisul de condus si buletinu

 • Răspunde
  Ghenadie
  iulie 23 2015

  Mi -au fost furate toate actele inclusiv si permisul ramanesc , locuesc in strainatate cum pot sa-mi restabilesc permisul ce trebue sa fac care este procedura si cat ma costa si daca e neaparat sa ma intorc in tara?

 • Răspunde
  stefan
  martie 18 2016

  Am pierdut permisul de conducere si buletinul in Italia….ce trebuie sa fac si cui sa ma adresez.

 • Răspunde
  Daniel
  mai 25 2016

  Mi-au fost furate,cartea de identitate și permisul auto eliberate de România. Locuiesc în UK,ce trebuie să fac aici pentru a intra în posesia altor acte?
  Mulțumesc!

 • Răspunde
  Viorel
  iunie 19 2018

  Am pierdut permisul de conducere /cum pot obtine duplicat? Multumiri

Scrie un comentariu