20 August, 2017

Drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special, din sistemul administraţiei penitenciare

Ministerul Justiţie a supus dezbaterii publice un proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

Normele prevăzute în proiectul de act normativ reglementează modul de aplicare a dispoziţiilor legale privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, inclusiv documentaţia necesară şi procedura de avizare a decontărilor.

* Decontarea cheltuielilor de transport efectuate în interes de serviciu

Decontarea cheltuielilor de transport se face pe baza documentelor justificative, cum ar fi: bonul de carburant, abonamentele, legitimaţiile de călătorie, biletele de tren, biletele de avion, tichetele, documente care fac dovada achitării taxelor prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. c) – f) din H.G. nr. 1398/2007, ataşate ordinului de serviciu, vizat de sosire şi de plecare în localitatea în care s-a efectuat deplasarea. Documentele justificative trebuie să aibă înscrise preţul şi data eliberării.

Astfel, taxelor prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. c) – f) din Hotărârea Guvernului nr. 1398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare fac referire la:

- taxele pentru trecerea podurilor;

- taxele de traversare cu bacul;

- taxele de aeroport, gară, autogară sau port;

- alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

De asemenea, conducătorul autoturismului are obligaţia de a prezenta copia certificatului de înmatriculare, certificată ca fiind conformă cu originalul şi bonul de carburant. Acesta din urmă poate fi emis anterior plecării, în timpul efectuării sau ulterior sosirii din misiune.

Decontarea cheltuielilor de transport se face numai pentru conducătorul autoturismului chiar dacă se deplasează mai multe persoane cu aceeaşi maşină.

Dacă în timpul deplasării apar modificări de rută, la înapoierea în unitate acestea se justifică în scris şi se aprobă de directorul unităţii.

* Decontarea cheltuielilor de transport în situaţiile reglementate de art. 6 lit. a) – c) din Hotărârea Guvernului nr. 1398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Conform art. 6 lit. a) – c) din Hotărârea Guvernului nr. 1398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, funcționarii publici au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors și în situațiile în care se deplasează:

- la și de la locul de muncă, dacă distanța dintre localitatea unde își au domiciliul sau reședința și locul de muncă este cuprinsă între 5 și 70 km, în cazul în care locul de muncă se află într-o unitate izolată, astfel cum este stabilită prin ordin al ministrului justiției.

Distanța se calculează în funcție de traseul parcurs pe căile de transport rutier și reprezintă spațiul parcurs între limita de demarcație a localității de care aparține administrativ-teritorial unitatea în cauza și limita de demarcație a localității de domiciliu sau de reședință.

- la și de la locul de muncă, atunci când se deplasează în zilele nelucratoare, pentru a intra sau a ieși din serviciul de zi pe unitate ori pentru a executa, în afara orelor de program, controale inopinate sau alte acțiuni dispuse; acest drept se acordă în cazul în care unitatea este situată în afara perimetrului localității de domiciliu ori de reședință sau în afara distanțelor prevăzute la punctul anterior;

- în alte localități, pentru a participa la instructaje, cursuri de perfecționare, specializare, convocări, stagii de practică și alte forme de pregătire;

Funcţionarii publici cu statut special au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport în limita a 70 km dus şi 70 km întors, în situaţiile în care se deplasează la şi de la locul de muncă, dacă domiciliază în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea.

Pentru funcţionarii publici cu statut special care domiciliază la o distanţă mai mare de 70 km faţă de localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, decontarea cheltuielilor de transport se face pentru 70 km dus şi 70 km întors.

Funcţionarii publici cu statut special au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors după cum urmează:

- cu trenul, în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare;

- cu mijloace de transport auto în comun, după tarifele stabilite pentru aceste mijloace;

- cu autoturismul.

Decontarea cheltuielilor de transport se face în baza cererii de decontare în format tipizat. Verificarea documentelor justificative şi calcularea sumei aferente lunii pentru care se face decontul se realizează de către compartimentul financiar – contabilitate, fiind aprobate de directorul unităţii.

Pentru situaţiile reglementate de art. 6 lit. a) – c) din Hotărârea Guvernului nr. 1398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de decontare se întocmeşte lunar până pe data de 5 a lunii următoare şi va fi însoţită obligatoriu de următoarele documente:

- copia cărţii sau a buletinului de identitate;

- abonamente, legitimaţii de călătorie, bilete tren, tichete de transport, dovada achitării taxelor prevăzute la art. 3 alin. (5) lit. c) – f) din Hotărârea Guvernului nr. 1398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, valabile pentru perioada pentru care se solicită decontarea;

- copia certificatului de înmatriculare al autoturismului utilizat, certificată ca fiind conformă cu originalul;

- bonul fiscal de carburant.

Decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul se face pentru utilizatorul de drept al autoturismului. În situaţia în care transportul personalului este asigurat de către unitate, acesta se face cu titlu gratuit.

Nu se decontează drept cheltuieli de transport cheltuielile funcţionarului public cu statut special care are asigurat, de către unitate, transportul gratuit din localitatea în care are domiciliu sau locuinţă proprietate personală.

Dacă în timpul deplasării apar modificări de rută, la înapoierea în unitate acestea se justifică în scris şi se aprobă de directorul unităţii.

* Decontarea cheltuielilor de transport în cazul concediului de odihnă

Pentru deplasarea în concediul de odihnă în alte localităţi din ţară decât cea de domiciliu sau reşedinţă, funcţionarul public cu statut special beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, în baza ordinului de serviciu şi a documentelor justificative:

- copia certificatului de înmatriculare al autoturismului utilizat, certificată ca fiind conformă cu originalul;

- bonul fiscal de carburant.

În situaţia în care efectuează concediul de odihnă fracţionat, funcţionarul public cu statut special beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, o singură dată pe an.

* Alte dispoziţii

În cazul deplasării cu autoturismul, funcţionarilor publici cu statut special li se decontează contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă dintre localităţi, distanţă calculată pe drumuri cel puţin de rang public; pentru stabilirea distanţelor se va utiliza un calculator de rute.

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Sursa: MJ

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu