24 August, 2017

Doriţi să închiriaţi o locuinţă? Iată câteva informaţii utile care vă pot ajuta!

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România ( ANPCPPSR) vă îndeamnă să vă informaţi înainte de a închiria o locuinţă!

 Iată câteva informaţii utile care vă pot ajuta:

 Închirierea locuinţelor se face pe baza acordului dintre proprietar şi chiriaş, consemnat prin contract scris, care se va înregistra la organele fiscale teritoriale.

 Ce cuprinde contractul scris ?

 Contractul scris va cuprinde adresa locuinţei care face obiectul închirierii, suprafaţa locativă şi dotările folosite în exclusivitate şi în comun, precum şi suprafaţa curţilor şi a grădinilor folosite în exclusivitate sau în comun.

De asemenea, în contract se va mai stipula valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia şi modul de plată, suma plătită în avans în contul chiriei, locul şi condiţiile în care se realizează primirea şi restituirea cheilor.

 Totodată, se vor mai preciza obligaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spaţiilor care fac obiectul contractului, inventarul obiectelor şi al dotărilor aferente, precum şi data intrării în vigoare şi durata contractului.

Nu în ultimul rând, în contract se vor trece condiţiile privind folosinţa exclusivă şi în comun a părţilor aflate în coproprietate, persoanele care vor locui împreună cu titularul contractului, dar şi alte clauze convenite între părţi.

Sunt nule de drept orice clauze cuprinse în contractul de închiriere, care:

a) obligă chiriaşul să recunoască sau să plătească în avans proprietarului orice sumă cu titlu de reparaţie în sarcina proprietarului;

b) prevăd responsabilitatea colectivă a chiriaşilor în caz de degradare a elementelor de construcţii şi a instalaţiilor, a obiectelor şi dotărilor aferente spaţiilor comune;

c) impun chiriaşilor să facă asigurări de daune;

d) exonerează proprietarul de obligaţiile ce îi revin potrivit prevederilor legale;

e) autorizează pe proprietar să obţină venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere. 

 Sursa : ANPCPPSR

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu