22 Iulie, 2019

Donaţii: Informaţii pe care ar fi bine să le cunoaştem

O cititoare a formulat recent pe Forumul LegeStart următoarea întrebare: “Mă puteţi ajuta cu informaţii despre donaţii? De exemplu, trebuie să primesc din străinătate o sumă de bani (destul de mare) – donaţie. Care sunt procedurile legale? Cum pot intra în posesia banilor? Trebuie făcute acte sau toate acestea ţin de donator? (…)”.

Astfel, în acest articol prezentăm câteva aspecte legate de donatii, răspunzând în mod indirect şi cititoarei noastre.

Ce este contractul de donaţie şi ce condiţii se impun pentru donator şi donatar?

Donaţia, alături de legat (testament), reprezintă o liberalitate. Aceasta (liberalitatea – n.a.) este actul juridic prin care o persoană dispune cu titlu gratuit de bunurile sale, în tot sau în parte, în favoarea unei alte persoane.

Legea defineşte donaţia ca fiind contractul prin care, cu intenţia de a gratifica o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părţi, numită donatar.

În ceea ce priveşte capacitatea persoanei care gratifică (a donatorului), respectiv a persoanei care primeşte o donaţie (a donatarului), legiuitorul arată că orice persoană poate face şi primi liberalităţi, cu respectarea regulilor privind capacitatea.

Astfel, condiţia capacităţii donatorului de a dispune printr-o donaţie trebuie îndeplinită la data la care acesta, în calitate de dispunător, îşi exprimă consimţământul. Pe de altă parte, condiţia capacităţii donatarului de a primi o donaţie trebuie îndeplinită la data la care acesta acceptă donaţia.

Cel lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă nu poate dispune de bunurile sale printr-o donatie, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Ce trebuie să cunoaştem despre forma donaţiei şi formalităţile de înregistrare a unui astfel de contract?

Potrivit art. 1011 alin. 1 din Codul civil, donaţia se încheie prin înscris autentic (adică la notarul public), sub sancţiunea nulităţii absolute.

Reţinem şi că legea prevede că nu sunt supuse dispoziţiei de la art. 1011 alin. 1 din Codul civil (adică nu este necesară forma autentică a actului ) donaţiile indirecte*, cele deghizate** şi darurile manuale***.

Referitor la bunurile mobile care constituie obiectul donaţiei (care sunt donate), reţinem că acestea trebuie enumerate şi evaluate într-un înscris, chiar sub semnătură privată, sub sancţiunea nulităţii absolute a donaţiei.

În ceea ce priveşte bunurile mobile corporale (exemplu: banii în numerar) cu o valoare de până la 25.000 de lei, acestea pot face obiectul unui dar manual, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege (art. 1011 alin. 4 din Codul civil). Cu alte cuvinte, pentru sume de bani până la suma de 25.000 de lei, legiuitorul permite ca donaţia să nu îmbrace forma autentică, actul nefiind necesar a fi făcut la notarul public, ci suma respectivă poate fi doar predată donatarului (făcându-se „tradiţiunea” bunului, a banilor în numerar) prin „dar manual”, fiind suficient într-un astfel de caz acordul de voinţă al părţilor (donator şi donatar).

În cazul în care forma autentică a donaţiei este obligatorie, notarul care autentifică un astfel de contract de donaţie are obligaţia să înscrie de îndată acest contract în registrul naţional notarial, ţinut în format electronic, potrivit legii. O astfel de înscriere efectuată de notar are loc în scopul de a informa persoanele care justifică un interes legitim referitor la obiectul ce formează obiectul contractului de donaţie.

Reţinem şi că dispoziţiile în materie de carte funciară rămân aplicabile, ceea ce înseamnă că dacă un imobil înscris în cartea funciară face obiectul unui contract de donaţie, menţiunile referitoare la respectivul imobil şi contract de donaţie se vor regăsi şi în conţinutul cărţii funciare.

Cum se poate forma un contract de donaţie?

Reţinem că un contract de donaţie se poate încheia atât între persoane ce se află faţă în faţă la notarul public (care le va consemna consimţământul în ceea ce priveşte încheierea donaţiei respective), cât şi între persoane care se află la depărtare una faţă de cealaltă (de exemplu: în altă localitate, altă ţară etc.). Şi în acest caz avem – pe de o parte – oferta de donaţie făcută de donator şi – pe de altă parte – acceptarea ofertei de donaţie făcută de donatar.

Pentru că legiuitorul a prevăzut că donaţia se încheie prin înscris autentic (adică la notarul public), sub sancţiunea nulităţii absolute, apreciem că atât oferta de donaţie făcută de donator, cât şi acceptarea ofertei de donaţie făcută de donatar trebuie încheiate prin înscris autentic (adică la notarul public), sub sancţiunea nulităţii absolute.

În ceea ce priveşte oferta de donaţie, reţinem că aceasta poate fi revocată cât timp ofertantul nu a luat cunoştinţă de acceptarea destinatarului. Incapacitatea sau decesul ofertantului atrage caducitatea acceptării.

Pe de altă parte, oferta nu mai poate fi acceptată după decesul destinatarului ei. Moştenitorii destinatarului pot însă comunica acceptarea făcută de acesta.

În ceea ce priveşte oferta de donaţie făcută unei persoane lipsite de capacitate de exerciţiu (de exemplu: minorul sub 14 ani), se acceptă de către reprezentantul legal, iar oferta de donaţie făcută unei persoane cu capacitate de exerciţiu restrânsă (minorul care a împlinit vârsta de 14 ani) poate fi acceptată de către aceasta, cu încuviinţarea ocrotitorului legal (a părinterului, al tutorelui etc.).

Pot fi prevăzute – în mod legal – în contractul de donaţie clauze în sensul întoarcerii donaţiei în patrimoniul donatorului?

Contractul poate să prevadă întoarcerea bunurilor dăruite, fie pentru cazul când donatarul ar predeceda donatorului, fie pentru cazul când atât donatarul, cât şi descendenţii săi ar predeceda donatorului.

Reţinem însă că, în cazul în care donaţia are ca obiect bunuri supuse unor formalităţi de publicitate, atât dreptul donatarului, cât şi dreptul de întoarcere sunt supuse acestor formalităţi.

În ce cazuri poate fi revocată o donaţie?

Donaţia poate fi revocată pentru ingratitudine şi pentru neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.

Reţinem că atât revocarea pentru ingratitudine, cât şi cea pentru neîndeplinirea sarcinilor nu operează de drept, ceea ce înseamnă că pentru a putea obţine o astfel de revocare partea interesată (donatorul sau moştenitorii acestuia) trebuie să solicite instanţei de judecată revocarea donaţiei respective.

Potrivit art. 1023 din Codul civil, donaţia se revocă pentru ingratitudine în următoarele cazuri:

a) dacă donatarul a atentat la viaţa donatorului, a unei persoane apropiate lui sau, ştiind că alţii intenţionează să atenteze, nu l-a înştiinţat;

b) dacă donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave faţă de donator;

c) dacă donatarul refuză în mod nejustificat să asigure alimente donatorului ajuns în nevoie, în limita valorii actuale a bunului donat, ţinându-se însă seama de starea în care se afla bunul la momentul donaţiei.

De reţinut că dreptul la acţiunea prin care se solicită revocarea pentru ingratitudine se prescrie în termen de un an din ziua în care donatorul a ştiut că donatarul a săvârşit fapta de ingratitudine.

Dacă donatarul nu îndeplineşte sarcina la care s-a obligat, donatorul sau succesorii săi în drepturi pot cere fie executarea sarcinii, fie revocarea donaţiei (art. 1027 alin. 1 din Codul civil).

În cazul în care sarcina a fost stipulată în favoarea unui terţ, acesta poate cere numai executarea sarcinii.

Reţinem şi faptul că dreptul la acţiunea prin care se solicită executarea sarcinii sau revocarea donaţiei se prescrie în termen de trei ani de la data la care sarcina trebuia executată.
__________

* Donaţia indirectă reprezintă liberalitatea făcută cu intenţia de a gratifica, dar care se înfăptuieşte pe calea unui alt act juridic decât cea a unei donaţii. Exemple de donaţii indirecte: renunţarea la un drept, stipulaţia pentru altul, asigurarea de persoane în beneficiul altuia etc.

** Donaţia deghizată reprezintă acea donaţie ascunsă sub forma unui act juridic cu titlu oneros (de exemplu: un contract de vânzare-cumpărare). În cazul unei donaţii deghizate există o simulaţie, astfel: între părţi se încheie un act real, secret, cu titlu gratuit (o donaţie), dar şi un act aparent, cu titlu oneros (cu bani), care are drept scop să ascundă terţilor operaţiunea realmente încheiată între părţi. O astfel de donaţie deghizată este valabilă dacă nu fraudează legea şi dacă îndeplineşte condiţiile de fond ale unei donaţii.

*** Darul manual este o formă specială de donaţie care are ca obiect bunuri mobile corporale (de exemplu: bani în numerar) pentru formarea şi validitatea căreia, pe lângă acordul de voinţă al părţilor, este necesară tradiţiunea, adică predarea efectivă, materială a bunului (a numerarului).

Foto:
All free download

(P) Ai nevoie de Codul civil actualizat la zi? Îl poţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe
 Lege5.ro, de AICI, cu doar 54,74 de lei! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Comentarii

 • Răspunde
  FELIX
  august 25 2014

  CARE ESTE GRILA TAXELOR NOTARIALE REFERITOARE LA DONATII(IN RAPORT CU VALOAREA DONATIILOR)

  • Răspunde
   Madalina
   august 27 2014

   Daca intr-adevar va intereseaza, puteti consulta o astfel de grila la un notariat public.

  • Răspunde
   ionel
   august 26 2016

   Care este taxa notariala pentru donarea casei in valoare de 80000 Ron copiilor mei

 • Răspunde
  Mirela
  iunie 21 2015

  Bună seara! Am o întrebare bunicul soțului a donat o jumătate de ha la un nepot din parte sorei bunicului împroprietăritul a decedat putem merge la notar sau ce ne sfătuiți aștept răspuns

 • Răspunde
  maria
  iunie 29 2015

  Buna ziua
  Va rog sa imi spuneti daca se poate incheia contract de donatie (obiectul constand in bani) intre 2 ONG-uri.
  Am constituit o asociatie pentru a strange bani pentru copilul meu diagnosticat cu tulburare de spectru autism si printre altele doresc sa platesc taxele de scolarizare (gradinita, scoala).
  Dar institutia de invatamant este tot o asociatie fara activitate economica si accepta plata taxei doar sub forma de donatie.
  Multumesc

 • Răspunde
  Rodica
  iulie 11 2015

  Buna ziua, am si eu o intrebare !
  Fiind in varsta, mama mea ar dori sa reglementeze cumva, din punct de vedere juridic mostenirea ei pentru mine si fratele meu.Precizez ca mostenirea este obtinuta in urma partajarii dupa divortul de tata ,iar acesta este decedat.
  Fratele meu insa este bolnav de la varsta de trei ani, ramanand cu afectiuni neuro-psihice si nu are discernamant, de aceea mama ar vrea sa faca in asa fel incat el sa nu ramana pe drumuri,de aceea s-a gandit la testament prin care sa-mi lase mie un procent mai mare din mostenire cu conditia de a-l ingriji pe fratele meu, lucru cu care sunt de acord.Mama insa mai are un frate care nu locuieste in localitate.
  Intrebarea mea este daca in cazul testamentului , acesta ar putea fi atacat de fratele mamei sau de o alta persoana care l-ar putea influenta pe fratele meu?Sau ar fi mai buna donatia din acest punct de vedere?

 • Răspunde
  Alexandru
  iulie 13 2015

  Buna ziua,

  Sunt initiatorul campaniei http://www.facebook.com/Romaniafaragropi.
  Pt a ma sustine in demersurile mele, cativa soferi doresc sa faca donatii.
  Pot primi donatii ca pers. fizica?
  Ce implicatii fiscale sunt (taxe, impozite&hartogaraie)?

  Va multumesc!
  Alex.VILVOI

 • Răspunde
  Roxana
  august 21 2015

  Buna ziua. Sunt casatorita de 27 de ani. Sotul meu are o fiica dintr-o casatorie anterioara. In timpul casatoriei noastre a mai facut un copil cu o alta femeie, copil pe care l-a recunoscut. Am hotarat sa divortam. Am facut o intelegere preliminara cu privire la impartirea bunurilor. Avem bunuri comune si bunuri individuale. Hotarasem sa facem schimb prin contract de vanzare cumparare pentru doua poprietati care nu sunt comune, iar pentru cele comune partaj voluntar. Acum el a revenit, spunand ca este mai convenabil din punct de vedere financiar ca pentru aceste doua imobile sa facem acte de donatie intre soti. Va intreb daca donatie este contestabila si in ce conditii ( de catre cine, in cat timp, etc). Multumesc.

 • Răspunde
  septembrie 11 2015

  Buna ziua,sunt bolnav de diabet gradual 1 insulino Dependent,3 ori pe zi apidra 1 lantus seara, M-am saturat de intepat in burta si ma simnt foarte rau cu toate regimurile alimentare,doresc sa fac trasplant de pancreas, pentru donatie va rog trimiteti pe contul bancaria din franta monpelier IBAN ENTRANGER FR76 1350 6100 0085 1125 2936 062 BIC AGRIFRPP835.Multumesc din suflet Adrián

 • Răspunde
  Mugur
  decembrie 14 2015

  Buna dimineata. As vrea sa va intreb daca pe un contract de donatie intre un parinte si un copil major, se regaseste si suma imobilului respectiv, asa cum se gaseste ea stipulata in contract sau se poate trece orice suma. Se poate de asemenea face schimb de donatii intre 2 membri de familie? Va multumesc.

 • Răspunde
  Viorel,
  decembrie 19 2015

  Buna dimineata! As dori Sa stiu ce acte sunt necesare pt.o donatie de teren agricol aflat in Romania.Terenul e in posesia tatalui meu ,iar El nu se mai poate deplasa pina in Romania.Noi traim amindoi in Germania de multi ani.Sunt unicul Fiu ,iar Mama e decedata.Multumesc. PS .Care este calea legala cea mai rapida?

 • Răspunde
  oana
  februarie 10 2016

  buna ziua,
  anul trecut sotul meu a primit printr-un act de donatie de la bunica lui un apartament.
  cand a fost sa plateasca impozitul pe locuinta, i s-au dat doua chitante, una pe numele meu si alta pe numele sotului.
  de ce? ce implicatie as avea eu in aceasta problema daca, apartamentul a fost donat doar lui.
  multumesc.

  • Răspunde
   Madalina Autor
   februarie 17 2016

   Probabil ca cei de la fisc au gresit; daca donatia a fost facuta DOAR sotului dvs., chiar daca aceasta a fost facuta in timpul casatoriei cu dvs,, bunul respectiv este doar al sotului si impozitul se datoreaza decat de acesta, NU si de dvs.! Mergeti la fisc si cereti o audienta, solicitati sprijinul compartimentului juridic in acest sens si faceti si o cerere scrisa in vederea rezolvarii problemei respective! Av. Madalina Moceanu

 • Răspunde
  Mihaela
  martie 5 2016

  Buna seara,
  Ma confrunt cu urmatoarea problema. Matusa mea (sora bunicului) ,inainte de deces a afirmat ca bunurile materiale ( o casuta la tara si 2 ha de teren agricol) sunt donate mie printr-un act intocmit cu ani in urma 1997-1998. Nu gasesc acel act. Cum pot obtine un duplicat?Stiu cu aproximatie anul…atat.
  Mentionez ca atat matusa cat si unchiul au decedat, nu au copii, au fost toata viata in ingrijirea parintilor mei. Nu intra in discutie faptul ca nu ar exista acel act….numai ca nu l-am gasit.In ultima parte a vietii (unchiul a decedat primul) ,matusa a fost bolnava grav, am stat mult prin spitale, nu s-a gandit nimeni sa intrebe unde este acel act.
  Impozitul este platit la primaria din comuna pe numele meu,la zi,…..dar actul…..nu-i.

 • Răspunde
  Mihaela
  martie 5 2016

  Va multumesc anticipat

 • Răspunde
  mihai
  martie 24 2016

  Buna seara! Am o problema la care nu gasesc rezolvare si v-as ruga s-ami dati o solutie . Acum 26 ani am facut un cantract de Donatie scris de mana ca eu persoana fizica “M-a angajez ca pa perioada de supravietuire sa administrezfinanciar si fizic familia de Sashi contra locuintei. dupa circa 3 ani ei au mers in Germania la copii si nu s-au mai intors .Dupa aproximativ 2 ani de la plecare a venit o persoana din familie sa strice acea invoiala si nu au reusit ,chiar prin cadrul primariei . V-as intreba in ce conditii as putea intra in posesia locuintei si terenului aferent prescris in acea intelegere scrisa dupa aceasta perioada. mentionez ca eu am platit impozit statului Roman timp de 26 ani si am investit in acest imobil. Cu stima si respect v-a multumesc

 • Răspunde
  rodica
  mai 22 2016

  Bună ziua!

  Vă rog să mă luminaţi. Dacă o bucată de teren este pe două titluri de proprietate cum se poate rezolva. Menţionez că terenul respectiv este şi întăbulat de către una dintre părţi.
  Cu stimă şi respect!

 • Răspunde
  daniela
  iunie 7 2016

  Un SRL poate dona unei asociatii de proprietary uscatoriile blocurlui care acum sunt in proprietatea SRL?
  multumesc anticipat.

 • Răspunde
  iunie 15 2016

  Buna seara…As dori sa stiu si eu daca bunici mei vor sa imi doneze casa mie(eu fiind casatorita) il pot trece si pe mine si pe sotul meu pe tittlu de propietate?

 • Răspunde
  maria
  iulie 1 2016

  Buna ziua,
  Va rog sa ma luminați si pe mine cu privire la o donație: soțul meu a primit donație un teren de la mama lui după ce ne-am căsătorit …in act nu este stipulat ca donația este in nume propriu…in caz de divorț am vreun drept la acest teren?

 • Răspunde
  Cobzaru
  iulie 20 2016

  Buna ziua.Am o intrebare. Sunt casatorita de 8 ani si am 2 copii.Sotul a primit o donatie de teren de la parinti lui.Din cei 5 copii toate bunurile ia donat doar lui. Noi acum am construit o casa unde stau si socri mei .Intrebare este cand ei au facut actele eu nu eram casatorita deci toate bunurile sunt oe numele sotului meu.Eu ca actuala sotie am dreptul la bunuri,pe viitor vor fi probleme daca mor socri si frati vor si ei o parte.Sau daca se intampla ca sotul sa moara eu mai am dreptul la mostenire .Va multumesc.

 • Răspunde
  mariana
  august 8 2016

  buna ziua ma intereseaza care sunt pasii pe care trebuie sa ii fac ptr. a primi o donatie pamint extravilan si o suprafata de padure de la surorile mele si o vara …si cit trebuie sa platesc ptr. asta .. inclusiv impozit si taxe …multumesc astept raspuns

 • Răspunde
  DANA
  septembrie 13 2016

  BUNA ZIUA. AS DORI SA STIU DACA PARINTII MEI DE 82 SI 85 DE ANI SINT IMPOZABILI PENTRU SUMA DE 49000 LEI CE LE-AM DAT-O IN 2015 DRET AJUTOR. PARINTII MEI AU IMPREUNA O PENSIE DE 1570 LEI. IN CAZUL CA DA, CUM TREBUIE PROCEDAT? VA MULTUMESC RESPECTUOS PRIN ANTICIPATIE PENTRU LAMURIRILE PE CARE MI LE PUTETI DA!

 • Răspunde
  Anonim
  septembrie 15 2016

  Buna.Am si eu o intrebare.
  Socrii au dorit sa imparta copiilor in mod egal mostenirea,acestia fiind inca in viata,astfel incat sa nu apara probleme cu impartirea dupa moartea acestora. Mentionez ca sunt 3 surori toate casatorite la casele lor, iar sotia cea mai mica dintre acestea.La sora cea mare din gradina casei parintesti de 30 ari s-a parcelat 7 ari de teren si i s-a oferit printr-un contract de vanzare cumprare.La sora mijlocie i s-a oferit o suma de bani iar sorei mici i s-a oferit un contract de donatie cu intretinere pentru casa parinteasca si restul de 23 arii gradina.Fiecare dintre surori au semnat in fata notarului ca nu mai au nici un fel de pretentii.Mentionez ca socrii au o pensie bunicica sunt autosuficienti si nu au nevoie de ajutor in momentul de fata.
  Intre timp pe pamantul donat sotiei s-a construit o casa cu etaj.Deoarece in ultimul timp am observat din partea surorilor o situatie de tensiune, si ca in ipostaza in care soacra mea ar deceda, ne este teama ca suroriile ar putea convinge pe socru sa deschida o actiune in instanta pentru nerespectarea intretinerii.Repet, socrii sunt autosuficienti nu ne-au cerut niciodata nici un fel de ajutor.Au spus ca va trebui sa-i ajutam doar in caz de nevoie.Binenteles ca intentionam sa-i ingrijim si sa-i ajutam la nevoie si sa-i ingropam.Si sa ne intoarcem acasa in cazul in care cineva cade bolnav pentru ca momentan locuim in Italia.
  Intrebarea mea este:
  1)Exista posibilitatea ca surorile sa-l convinga pe socrul sa ne dea in judecata pt nerespectare, chiar partiala sa se poata desfiinta contractul? (pt ca in instanta 100% dreptate noua nu o sa ne dea nimeni)
  2)Este posibil sa anulam contractul de donatie cu acordul parintilor si sa incheiem un contract de vanzare cumparare?
  3)Daca nu se poate anula, cum putem sa ne ferim de asemenea actiuni din partea surorilor.
  4)Exista posibilitatea de protejare ulterioara prin incheierea unui testament poate? In felul acesta vom avea contractul de donatie +un testament care sa nu-l poata atinge nimeni.Pt ca ne e teama de investitia facuta in constructia casei.
  Va multumesc si astept cu nerabdare raspunsul dvs-tra.

 • Răspunde
  Andrei
  februarie 27 2017

  Buna, fiti amabili in baza caror acte un SRL,SA, ar putea dona bani fata de o Fundatie de Caritate ,sint cereva inlesniri fiscale fata de organizatiile donatoare ? Mersi mult.

 • Răspunde
  nicolae
  martie 18 2017

  Un cabinet individual de avocatura poate dona un autoturism ?
  Va multumesc mult !!

 • Răspunde
  Nordu
  octombrie 4 2017

  Darul de nunta la căsătorie: bani sau bunuri materiale primite de miri nefiind consemnate la notar sint legale ca donații sau se încadrează in alta lege si trebuie impozitate ?

 • Răspunde
  mircea
  ianuarie 22 2018

  -sora mea a primit donatie casa batraneasca cu acareturi si mai multe terenuri in anul 2001 de la parintii mei…in data de 16.01.2018 a decedat …ce se intampla cu donatia intrucat sotul ei sta la bloc intr-un orasel de provincie si mai are o fiica stabilita in bucuresti…eu ca frate ce pot face pentru a intra in posesia donatiei intrucat se degradeaza pe zi ce trece si nu au facut nimic de cand a primit-o de la parinti,cu atat mai mult acum cand donatara a decedat….multumesc!

 • Răspunde
  Daniel
  august 13 2018

  Inainte de casatorie am primit de la parinti un apartament prin donatie strict catre mine.Ce drepturi are sotia mea asupra apartamentului in cazul unui divort ? Mentionez ca intre timp nu am facut nici o intelegere verbala sau scrisa cu privire la drepturile ei. As dori sa ma lamuriti. Multumesc !

 • Răspunde
  decembrie 3 2018

  Bunica mea e văduvă și vrea să-mi doneze niste teren eu o ingrij sc de 15 ani are copii poate să-mi doneze niste teren fara acordul copiilor

 • Răspunde
  iunie 11 2019

  Informatiile oferite sunt cat se poate de bine venite. Apreciez toate explicatiile si informatiile oferite.

 • Răspunde
  iunie 11 2019

  Parintii au decedat si nu am facut succesiunea. Este posibil sa o fac dupa ce au trecut 3 ani?

 • Răspunde
  iunie 11 2019

  Pot sa fiu obligata sa intretin financiar pe fostul sot? Este normal asa cva?

 • Răspunde
  iunie 11 2019

  Divortul trebuie sa fie urmat neaparat de partaj sau se poate face si mai tarziu?

 • Răspunde
  iunie 11 2019

  Divortul trebuie sa fie urmat neaparat de partaj sau se poate face si mai tarziu?

 • Răspunde
  iunie 11 2019

  Divortez si vreau sa intreb daca partajul trebuie facut deodata cu divortul sau se poate face la o alta data.

 • Răspunde
  iunie 11 2019

  Impartirea bunurilor intre soti este posibila? Daca da, care sunt conditiile?

 • Răspunde
  iunie 11 2019

  Parintii au decedat si nu am facut succesiunea. Este posibil sa o fac dupa ce au trecut 3 ani?

 • Răspunde
  iunie 11 2019

  Parintii au decedat si nu am facut succesiunea. Este posibil sa o fac dupa ce au trecut 3 ani?

 • Răspunde
  iunie 11 2019

  Informatiile oferite sunt cat se poate de bine venite. Apreciez toate explicatiile si informatiile oferite.

 • Răspunde
  PAUL
  iulie 11 2019

  BUNA ZIUA TATAL MEU ARE DE LA PARINTI UN ACT DE DONATIE PE CASA DE 25 ANI DE PRIN 2005 FACUT LA NOTARIAT SI SEMNAT DE AMBI PARINTI FARA VREO CLAUZA .. TATAL MEU ARE 3 FRATI IN VIATA CARE AU PRETENTI LA CASA…BUNICI MEI AU DECEDAT SI AU VANDUT DIN TIMPUL VIETI 3 GRADINI (LOC DE CASA) IN SAT SI LE-A DAT BANII CARE I-AU IMPARTIT CEI 3 ,FARA CA TATA SA IA VREUN BAN DAR ASTA NU SE POATE DOVEDI PENTRU CA BUNICUL A VANDUT SI LE-A DAT BANI .BUNICI MAI AU 3-4 HECTARE DE PAMNT SI PADURE LA CARE TATA NU ARE PRETENTII DAR TREBUIE FACUTA DEZBATEREA MOSTENIRI . ACUM E VREU SA MA LAMURITI POT FRATII LU TATA SA STRICE ACTUL DE DONATIE DACA PUTETI SA -MI DATI UN RASPUNS PE E-MAIL! Multumesc.

Scrie un comentariu