19 Ianuarie, 2018

Diurna modifică valoarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului?

Salariatul angajat în baza unui contract individual de muncă are dreptul legal de a primi diurnă în cazul delegărilor şi detaşărilor, conform articolului 44 alineatul 2 din Codul Muncii. Astfel, angajatul primeşte, în cazul delegaţiilor şi al detaşărilor, plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi o indemnizaţie de delegare/detaşare.

Stabilirea diurnei şi a celorlalte condiţii în perioada deplasării se face fie prin contract colectiv de muncă, fie printr-un act adiţional la contractual individual de muncă.

Cum se stabileşte valoarea indemnizaţiei de creştere a copilului

La stabilirea valorii cuvenite a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în calcul toate veniturile nete supuse impozitului, realizate de beneficiar în ultimele 12 luni anterioare naşterii. Nivelul indemnizaţiei reprezintă 85% din media veniturilor nete înregistrate în ultimele 12 luni anterioare naşterii, conform OUG nr. 111/2010.

Valoarea maximă a indemnizaţiei de creştere a copilului este definită în funcţie de perioada pentru care se optează în cazul concediului:
- pentru un concediu de un an – maximum 6,8 ori valoarea indicelui social de referinţă (ISR);
- pentru un concediu de doi ani – maximum 2,4 ISR.

În ambele cazuri, valoarea minimă a indeminizaţiei este de 1,2 ori valoarea indicelui social de referinţă. Nivelul indemnizaţiei de creştere copil se majorează cu câte 1,2 ISR pentru fiecare copil dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.

În prezent, valoarea indicelui social de referinţă este de 500 de lei.

Regimul fiscal al diurnei

Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal reglementează, la articolul 296 litera g, situaţia în care diurna primită de salariaţi intră sau nu în baza de calcul al impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale.

Altfel spus, doar în situaţia în care angajatorul are obligaţia de a reţine şi plăti impozit pe venit şi contribuţii sociale diurna va fi luată în calcul la stabilirea nivelului indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

Nu vor intra în baza de calcul al impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale sumele primite de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinatate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice.

Diferenţa peste această valoare este considerată venit asimilat salariilor şi va fi inclusă în veniturile salariale si în baza de calcul a impozitului pe venit, deci va majora indemnizaţia de creştere a copilului.

Nivel legal maxim de deductibilitate

Diurna zilnică în cazul detaşării şi delegării în România este, în prezent, de 13 lei, conform articolului 9 din Hotarârea de Guvern nr. 1860/2006 (actualizată). În acest caz, nivelul maxim de deductibilitate a diurnei la nivel de zi este de 13 lei x 2,5, adică 32,5 lei.

În cazul diurnei în valută, aceasta se acordă la nivelul prevăzut pentru fiecare țară în care are loc deplasarea.

——(P)——

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Smartree România

Smartree România, lider pe piaţa de externalizare a serviciilor de salarizare şi administrare de personal, are o experienţă de peste 13 ani în piaţa de profil şi beneficiază de experienţa şi competenţele a peste 80 de specialişti în payroll, administrare de personal, legislaţia muncii şi recrutare.

Fara comentarii

Scrie un comentariu