Potrivit Directivei 94/33/CE,  se înţelege prin “copil” orice tânăr care nu a atins vârstă de 15 ani sau care face încă obiectul şcolarizării obligatorii pe bază de program integral, impusă de legislaţia naţională.

Statele membre sunt obligate să ia măsurile legislative necesare pentru interzicerea muncii de către copii. Ele pot, pe cale legislativă sau normativă, să prevadă ca interzicerea muncii copiilor să nu se aplice

1. Copiilor care exercită activităţi cu caracter cultural, artistic, sportiv sau publicitar, cu autorizarea  prealabilă a autorităţii competente pentru fiecare caz în parte.

Statele membre trebuie să stabilească, pe cale legislativă sau normativă, condiţiile de muncă pentru copii şi modalităţile procedurii de autorizare prealabilă, cu condiţia ca activităţile: 

  • să nu poată prejudicia securitatea, sănătatea sau dezvoltarea copiilor şi  
  • să nu fie de natură a prejudicia frecvenţa şcolară, participarea la programele de orientare sau de formare profesională aprobate de autoritatea competentă sau aptitudinea lor de a beneficia de instruirea primită. 

Prin derogare de la această procedură, şi pentru copiii care au atins vârstă de 13 ani, statele membre pot să autorizeze, pe cale legislativă sau normativă, în condiţii pe care le stabilesc, încadrarea copiilor în vederea desfăşurării unor activităţi cu caracter cultural, artistic, sportiv sau publicitar.

Statele membre care dispun de un sistem de aprobare specific pentru agenţiile de manechine în ceea ce priveşte activităţile copiilor pot să menţină acest sistem.

2. Copiilor în vârstă de cel puţin 14 ani care lucrează în cadrul unui sistem de formare în alternanţă sau de stagiu în întreprindere, în măsura în care această muncă este prestată în conformitate cu condiţiile prescrise de autoritatea competentă; 

3. Copiilor în vârstă de cel puţin 14 ani care efectuează munci uşoare, altele decât cele cu cu caracter cultural, artistic, sportiv sau publicitar. Copiii pot efectua munci uşoare, altele decât cele menţionate mai sus, şi începând cu vârstă de 13 ani, dar  pentru un număr limitat de ore pe săptămâna şi pentru categorii de muncă stabilite de legislaţia naţională. 

Prin “munci uşoare” se înţeleg toate muncile care, prin natura proprie sarcinilor pe care le presupun şi a condiţiilor specifice în care acestea sunt efectuate: 

  • nu pot prejudicia securitatea, sănătatea sau dezvoltarea copilului şi  
  • nu sunt de natură să le prejudicieze frecvenţa şcolară, participarea la programe de orientare sau de formare profesională aprobate de autoritatea competentă sau aptitudinea de a beneficia de instruirea primită.

Ai nevoie de Directiva privind protecţia tinerilor la locul de muncă (94/33/CE)? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here