Guvernul a adoptat miercuri OUG-ul privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 și art.III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Acest lucru înseamnă că reorganizarea Ministerului Finanțelor prin care ar fi trebuit ca Direcția de Soluționare a Contestațiilor să treacă de la ANAF la Minister a fost amânată pentru 1 octombrie.

reorganizarea MF prin care ar fi trebuit ca Direcția de Soluționare a Contestațiilor să treacă de la ANAF la Minister a fost amânată pentru 1 octombrie.

Legea 295/2021 prevede că Ministerul Finanțelor Publice preia, în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, activitatea de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, posturile și personalul aferent acesteia.

Proiectul de OUG de amânare a fost adoptat deoarece acest termen de 6 luni expiră la data 21 iunie 2021 iar după publicarea în Monitorul Oficial acest termen se prelungeşte până la 1 octombrie 2021.

În preambulul acestui proiect scrie că preluarea acestei activități reprezintă un proces laborios și de durată, presupunând atât elaborarea unei legislații secundare/ terțiare, cât și efectuarea unor operațiuni administrative și organizatorice complexe iar

neadoptarea măsurii de prorogare, în regim de urgență, a termenului de preluare a activității de soluționare a contestațiilor, în absența modificărilor organizatorice ale celor două instituții va conduce la blocaje în cazul activității de soluționare a contestațiilor, precum și prejudicierea drepturilor contribuabililor în lipsa posibilității acestora de a-și exercita dreptul la apărare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here