25 Februarie, 2018

Din toamnă, statele membre pot acorda agricultorilor avansuri sau majorări de avansuri la plăţile directe prin schemele de sprijin

În data de 5 august a fost aprobat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.784/2011 al Comisiei privind avansurile care trebuie plătite începând cu 16 octombrie 2011 din plăţile directe enumerate în anexa I (“Lista schemelor de sprijin”) la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori.

Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 203/9 din 6 august şi este în vigoare din a treia zi de la publicare.

Potrivit actulului menţionat, începând cu data de 16 octombrie 2011, statele membre pot plăti agricultorilor avansuri de până la 50 % din plăţile directe enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 73/2009, în funcţie de cererile depuse în 2011, cu condiţia să fie finalizată verificarea condiţiilor de eligibilitate în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

În ceea ce priveşte plăţile pentru carnea de vită şi mânzat prevăzute la titlul IV capitolul 1 secțiunea 11 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, statele membre sunt autorizate să crească cu până la 80 % sumele menţionate la primul paragraf.

Regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

*

Temei legal. Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009: stabileşte norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune; instituie anumit sisteme de ajutor pentru agricultori; modifică a Regulamentele (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007; abrogă Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (1).

Regulamentul de aplicare are în vedere în special articolul 29 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 care prevede că, pe cale de derogare, Comisia poate:

(a) să acorde avansuri;

(b) dacă situaţia bugetară permite acest lucru, să autorizeze statele membre să plătească avansuri înainte de 1 decembrie în regiunile în care anumite condiţii excepţionale expun

agricultorii la mari dificultăţi financiare: (i) până la 50 % din plăţi sau (ii) până la 80 % din plăţi, în cazul în care s-au acordat avansuri.

*

Motivare. Articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 prevede că plăţile din cadrul schemelor de sprijin enumerate în anexa I la regulamentul respectiv trebuie efectuate în cursul perioadei care începe la data de 1 decembrie şi se încheie la data de 30 iunie a anului calendaristic următor. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 29 alineatul (4) litera (a) din regulamentul respectiv, Comisia poate să acorde avansuri.

(2) În 2011, condiţiile meteorologice nefavorabile din Europa, şi anume o iarnă foarte grea şi o primăvară târzie, urmate de o secetă extremă şi de temperaturi ridicate, au cauzat daune grave producţiei vegetale şi furajere. Prin urmare, agricultorii, în special crescătorii de vite, s-au confruntat cu dificultăţi financiare deosebite. Aceste dificultăţi sunt potenţate de efectele actualei crize financiare, din cauza căreia mulţi agricultori s-au confruntat cu probleme serioase în materie de lichidităţi. Această situaţie şi așa destul de dificilă a fost înrăutăţită de efectele pe care le-a avut asupra pieţelor răspândirea bacteriei E.coli, care a dus la scăderea drastică atât a cererii de fructe şi legume, cât şi a preţurilor acestora. Pentru a contribui la atenuarea dificultăţilor respective, este oportun să se permită agricultorilor să primească plăţi în avans de până la 50 % din schemele de sprijin enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 73/2009. În ceea ce priveşte plăţile pentru carnea de vită și mânzat prevăzute la titlul IV capitolul 1 secţiunea 11 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, statele membre trebuie, de asemenea, autorizate să mărească avansurile, în conformitate cu articolul 82 din Regulamentul (CE) nr. 1121/2009 al Comisiei ( 2 ), cu până la 80 % din suma de plată.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu