23 Noiembrie, 2019

Din nou despre aparatele de marcat electronice fiscal

Noutățile de reglementare pe care le semnalăm de data aceasta se referă la modificări privind informațiile care se înscriu în registrul național de evidenţă, amendamente aduse de ANAF prin Ordinul nr. 857/2019 privind modificarea OPANAF nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora.

Recentul ordin semnalat aici a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 273 din 10 aprilie 2019. 

Modificările aduse, şi care se regăsesc în anexele la ordinul din 2017 constau în obligații la furnizare, cât şi pe parcursul utilizării aparatelor. Reținem dintre acestea pe cele cu relevanță directă pentru utilizatori.

- Distribuitorul autorizat sau unitatea acreditată pentru comercializare, după caz, înregistrează informații privind schimbări ale stării sau situației, precum și livrarea/achiziția aparatelor de marcat electronice fiscale, prin completarea «Formularului pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situația, precum și livrarea/achiziția aparatelor de marcat electronice fiscale».

- Ori de câte ori intervin schimbări privind situația aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii informează organul fiscal competent prin transmiterea notificării prevăzute în anexa la ordin.

- Formularul pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situația aparatelor de marcat electronice fiscale” se transmite organului fiscal competent:

● în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit una dintre situațiile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin: furat/dispărut/distrus/dezmembrat pentru piese de schimb; exportat/livrat intracomunitar/exportat temporar/reexportat;

● de la data ieșirii din gestiune, după caz, de la data intrării în gestiune a aparatelor de marcat livrate sau achiziționate, pe baza documentelor întocmite în acest scop în conformitate cu prevederile legale.

- Pentru completarea formularelor aflate în obligațiile sale de comunicare de informaţii, producătorul, importatorul, respectiv distribuitorul autorizat, precum și unitatea acreditată pentru comercializare și/sau service desemnează persoane care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

● dețin calitatea de tehnician de service sau altă calitate, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv cu distribuitorul autorizat sau cu unitatea acreditată pentru comercializare și/sau service;

● dețin certificat digital calificat.

- Au fost, totodată, modificate unele din anexele la ordin, din care, nou, reținem câteva din precizările de interes pentru utilizatori. 

Metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa pre-operaționalizare a Registrului

- Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziționate intracomunitar și a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care au obținut avizul tehnic favorabil:

● producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv distribuitorul autorizat;

● persoana desemnată să transmită informații și/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale;

● date de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal;

● certificatul digital instalat;

● adresa completă a locului de depozitare a aparatului de marcat electronic fiscal;

● modificări ale datelor de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal înregistrate prin intermediul unui formular transmis anterior.

Potrivit art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999, aparate de marcat electronice fiscale sunt considerate și casele de marcat electronice fiscale și alte sisteme ce includ dispozitive cu funcții de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afișajul client, dispozitivul de salvare externă și dispozitivul de comunicație externă care permite integrarea într-un sistem informatic. 

- Formular pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situația, precum și livrarea/achiziția aparatelor de marcat electronice fiscale

● distribuitorul autorizat sau unitatea acreditată pentru comercializare;

● persoana desemnată să transmită informații și/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale;

● date de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal;

● date referitoare la starea aparatului de marcat electronic fiscal (una din situațiile următoare: furat/dispărut/distrus/dezmembrat pentru piese de schimb; exportat/livrat intracomunitar/exportat temporar/reexportat);

● date privind schimbările intervenite în situația aparatului de marcat electronic fiscal (reorganizare distribuitor autorizat prin fuziune; reorganizare distribuitor autorizat prin divizare; cesiune; confiscare conform legii sau preluare spre valorificare de către societățile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziționarea acestor aparate; încetare activitate distribuitor autorizat) – se completează exclusiv de către operatorii economici care au calitatea de distribuitor autorizat;

● date privind livrarea/achiziția aparatului de marcat electronic fiscal;

● operatorul economic către care se livrează/de la care se achiziționează aparatul de marcat electronic fiscal;

 - Notificare

● date de identificare a operatorului economic;

● domiciliul fiscal și date de contact;

● date de identificare a persoanei care transmite notificarea;

● date de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal;

● situație (schimbarea locului de utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal; furtul, dispariția, distrugerea sau înstrăinarea aparatului de marcat electronic fiscal).

Ai nevoie de Ordinul nr. 857/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu