16 Iulie, 2018

OFICIAL: Ce formulare fiscale trebuie depuse obligatoriu numai electronic, din 2018?

Ieri a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ANAF nr. 2326/2017  privind declarațiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanță. Prin acest act normativ se introduce obligaţia depunerii online a principalelor declarații fiscale de către toate categoriile de contribuabili. Excepţie vor face declarațiile de impunere depuse de către persoanele fizice și utilizate în procesul de stabilire a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii.

Ordinul stabileşte că următoarele declaraţii fiscale se transmit obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

 • Formular 100 – “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
 • Formular 101 – “Declaraţie privind impozitul pe profit”;
 • Formular 120 – “Decont privind accizele”;
 • Formular 205 – “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”;
 • Formular 207 – “Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”;
 • Formular 208 – “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”;
 • Formular 300 – “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
 • Formular 301 – “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”,;
 • Formular 307 – “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;
 • Formular 311 – “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;
 • Formular 390 VIES – “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”;
 • Formular 394 – “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”;
 • Formular 710 – “Declaraţie rectificativă”.

Obligaţia transmiterii prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă se va aplica începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018.

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu