25 Februarie, 2018

Dezvoltarea Ghişeului unic pentru respectarea transfrontalieră a legislaţiei în materie de TVA

Desfășurarea activităţii comerciale în mai multe state membre presupune deseori interacţiunea cu mai multe administraţii fiscale în diferite limbi.

Respectarea mai multor obligaţii privind TVA-ul poate fi un exerciţiu foarte greoi şi costisitor pentru societăţi. Propunerea adoptată pe 13 ianuarie a.c. este un prim pas către un Ghişeu unic pentru toate serviciile furnizate pe cale electronică de care întreprinderile vor beneficia începând de la 1 ianuarie 2015.

Astfel cum este prevăzut în Comunicarea Comisiei din decembrie anul trecut privind viitorul TVA-ului, demersul referitor la Ghişeul unic pentru comerţul transfrontalier din cadrul UE va viza, într-o primă fază, doar serviciile de comerţ electronic, de radiodifuziune sau televiziune şi de telecomunicaţii. În viitor, Comisia va încerca să extindă treptat Ghişeul unic la alte bunuri şi servicii.

Comunicarea recent adoptată privind viitorul TVA-ului a subliniat faptul că o dezvoltare completă a Ghişeului unic – o măsură propusă în planul Comisiei de a reduce poverile administrative − este o prioritate de vârf.

Propunerea Comisiei, la care ne referim, priveşte aspecte precum domeniul de aplicare al sistemului, obligaţiile în materie de raportare, declarațiile TVA, moneda, plăţile, evidenţa şi alte aspecte pentru care sunt necesare norme comune. Înfiinţarea, începând cu 1 ianuarie 2015, a unui mini Ghişeu unic pentru furnizorii de servicii electronice, de telecomunicaţii şi de radiodifuziune sau televiziune din UE către consumatori va fi un progres important în simplificarea normelor în materie de TVA aplicabile în UE. Ghişeul unic va permite întreprinderilor să declare şi să plătească TVA-ul în statul membru unde sunt stabilite, mai degrabă decât în locul în care este stabilit clientul.

Sistemul de Ghişeu unic, care este în prezent limitat la furnizori din afara UE de servicii electronice, este în curs de extindere şi la întreprinderi din UE și la servicii de telecomunicaţii şi de radiodifuziune sau televiziune. În viitor, se intenţionează să se extindă Ghişeul unic la şi mai multe activităţi, inclusiv la livrările de bunuri. Propunerea adoptată în 13 ianuarie de Comisie este un prim pas în cadrul unui amplu program de lucru care va conduce la implementarea rapidă a noului sistem.

Comisia invită toate statele membre să îşi exprime acordul faţă de aceste măsuri, în 2012. O abordare comună este esenţială pentru a proiecta sistemele IT care vor asigura schimbul de informaţii necesar între autorităţile fiscale din cele 27 de state membre și pentru a asigura punerea integrală în aplicare a acestuia până în 2015.

Context

Din iulie 2003, există un sistem de Ghişeu unic având ca scop simplificarea obligaţiilor privind TVA-ul ale furnizorilor din afara UE de servicii electronice oferite consumatorilor din UE.

Sistemul a funcţionat bine, permiţând comercianţilor din afara UE care au obligaţia de a plăti TVA-ul în UE să îşi aleagă un singur loc pentru respectarea obligaţiilor de plată a TVA-ului. Prin intermediul acestui portal electronic unic, se efectuează o singură declaraţie de TVA şi o singură plată a TVA-ului. Pe baza informaţiilor furnizate, această plată se alocă automat diferitelor state membre cărora li se datorează TVA-ul.

La 1 ianuarie 2015, normele TVA privind locul de prestare a serviciilor se vor schimba pentru societăţile care furnizează servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune către clienţi din UE. TVA-ul se va plăti în locul în care clientul este stabilit.

Acest fapt presupune extinderea domeniului actual de aplicare al sistemului existent de Ghişeu unic. În prezent, un sistem este deja în funcţiune pentru întreprinderile din afara UE care prestează servicii electronice. Sistemul se va extinde acum atât la întreprinderile din UE, cât şi la cele din afara UE şi – în plus faţă de serviciile electronice – va include şi servicii de telecomunicaţii şi de radiodifuziune sau televiziune.

Acest fapt va permite furnizorilor să utilizeze un portal web în statul membru în care sunt identificaţi pentru a declara TVA-ul datorat în alte state membre pentru prestarea de astfel de servicii în favoarea consumatorilor particulari.

Pentru a se asigura securitatea juridică, este nevoie de norme clare şi obligatorii privind aplicarea acestui nou sistem. Dispoziţiile actuale ale normelor de aplicare aferente Directivei TVA (Regulamentul UE/282/2011 al Consiliului) trebuie, prin urmare, să fie modificate în acest sens.

Sursa: Comisia Europeană

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu