17 Februarie, 2018

Deţinerea în afara antrepozitului fiscal, peste limitele prevăzute de lege, de produse accizabile nemarcate

Discuţia noastră porneşte de la Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 17/2013 prin care a fost admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bacău şi s-a stabilit că fapta de a deţine în afara antrepozitului fiscal produse accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limitele prevăzute de lege, cunoscând că acestea provin din contrabandă, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la doi la şapte ani şi interzicerea unor drepturi conform art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.

După prezentarea, de către LegeStart, a acestei soluţii, a apărut o întrebare referitoare la limitele prevăzute de lege, astfel cum se exprimă ÎCCJ în decizia citată.

Codul fiscal

Răspunsul se găseşte în Codul fiscal, unde, prin art. 2961 – Infracţiuni, şi unde la litera l) se precizează că este infracţiune deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 de ţigarete, 400 de ţigări de foi de 3 grame, 200 de ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 de litri, băuturi spirtoase peste 200 de litri, produse intermediare de alcool peste 300 de litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 de litri.

Codul vamal

Dacă tot am ajuns la această discuţie, credem că pot fi utile şi alte precizări. Astfel, aşa cum — în aceeşi decizie  se face trimitere la art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României — să reţinem că la alin. (1) al acestui articol Codul vamal prevede:

Introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracţiunea de contrabandă şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.”

Mai departe, la alineatul (3) al aceluiaşi articol — astfel cum a fost introdus prin O.U.G. nr. 54/2010 – se precizează că:

“S
unt asimilate infracţiunii de contrabandă şi se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.”

Despre marcarea produselor accizabile

Aceeaşi decizie se referă şi la produse care nu sunt marcate sau sunt marcate necorespunzător. De aceea, am considerat, de asemenea util, să facem şi aici trimiterile la reglementări. Astfel, Codul fiscal, în art. 20663 – Proceduri de marcare dispune:

(1) Marcarea produselor se efectuează prin timbre sau banderole.
(2) Dimensiunea şi elementele ce vor fi inscripţionate pe marcaje vor fi stabilite prin normele metodologice.
(3) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, expeditorul înregistrat sau importatorul autorizat are obligaţia să asigure ca marcajele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pe pachet, cutie ori sticlă, astfel încât deschiderea ambalajului să deterioreze marcajul.
(4) Produsele accizabile marcate cu timbre sau banderole deteriorate ori altfel decât s-a prevăzut la alin. (2) şi (3) vor fi considerate ca nemarcate.”

În aplicarea dispoziţiilor din acest articol, Normele metodologice au în vedere ANEXA 54 – despre machetele timbrelor şi banderolelor:

a) Timbre pentru marcarea ţigaretelor şi produselor din tutun;
b) Banderole pentru marcarea produselor intermediare şi alcoolului etilic.

De asemenea, Punctul 116 din Norme vine cu precizări privind:

- dimensiunile marcajelor, care sunt prezentate în anexa nr. 54;
- regimul marcajele (hârtii de valoare cu regim special, tipărite de către Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A.);
- elementele de inscripţionare pe timbrele pentru marcarea produselor din tutun prelucrat.

Condiţii de distribuţie şi comercializare

Art. 20669 Cod fiscal, care conţine dispoziţii privind condiţiile de distribuţie şi comercializare, este însoţit de precizări din:

- Normele de aplicare, prin Punctul 120;
- prevederile din Ordinul 3138/2011, şi anume: Anexa 1 (CERERE de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat; ANEXA Nr. 3 – INSTRUCŢIUNI privind procedura de soluţionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat.

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3138/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 707/2011, a aprobat modelul şi conţinutul formularului “Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun” şi ale formularului “Atestat pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor”, precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun.

——(P)——


Aveţi nevoie de forma consolidată a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S

Foto articol: StockVault.net

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu