Ordinul Autorității Vamale Române nr. 724/2023 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor se adresează importatorilor ce efectuează în mod repetat și în baza acelorași condiții contractuale, activități de introducere de bunuri pe teritoriul vamal al României, cu efect de punere în liberă circulație a mărfurilor.

Aceștia au dreptul să solicite o autorizare pentru stabilirea în mod simplificat a valorii în vamă.

Cererea de autorizare se depune de persoana interesată în portalul comercianților din Uniunea Europeană.

La această cerere se anexează:

  • Cazierul judiciar al solicitantului;
  • Cazierul judiciar al angajatului responsabil de activitățile vamale ale solicitantului;
  • Cazierul judiciar al persoanelor responsabile de solicitant sau care își exercită controlul asupra gestiunii acestuia;
  • După caz, împuternicirea pentru statutul de reprezentant vamal.

Pentru eliberarea autorizației ce conferă dreptul de a determina valoarea în vamă în mod simplificat, autoritatea vamală română verifică următoarele aspecte:

1) Solicitantul utilizează un sistem contabil care să fie compatibil cu principiile contabile general acceptate, aplicate în statul membru unde se ține contabilitatea și care va facilita controalele vamale prin audit. Sistemul contabil trebuie să mențină o evidență istorică a datelor, care oferă o pistă de audit din momentul în care datele sunt introduse în dosar; solicitantul dispune de o organizare administrativă care corespunde tipului și dimensiunii întreprinderii și care este adaptată la gestionarea fluxului de mărfuri, precum și de un sistem de control intern care permite detectarea tranzacțiilor ilegale sau neregulamentare.

2) solicitantul nu înregistrează debite față de autoritatea vamală;

3) solicitantul nu înregistrează obligații fiscale restante din categoria celor administrate de ANAF;

4) solicitantul nu are înscrise în cazierul fiscal fapte sancționate prin legislația cazierului fiscal;

5) solicitantul nu este în stare de insolvență, reorganizare sau lichidare judiciară;

6) în cazierele judiciare enumerate anterior nu sunt înscrise fapte din care să rezulte că în cursul ultimilor 3 ani s-au înregistrat încălcări ale legislației vamale, fiscale sau în domeniul activității economice.

În funcție de situațiile practice ce pot să apară, autoritatea vamală are dreptul să solicite documente suplimentare cum ar fi contractele de furnizare, modul de determinare a sumelor sau orice alte documente și informații relevante în funcție de specificul tranzacției.

Notă: în situația în care Autoritatea Vamală Română ajunge la concluzia preliminară că va refuza acordarea autorizației, va comunica solicitantului motivele, iar acestuia i se acordă dreptul de a depune un punct de vedere înainte de a se lua decizia neacordării autorizației.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here