26 August, 2019

Detaşarea transfrontalieră a fost corelată cu reglementările comunitare

Punerea de acord legislativă s-a făcut prin Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, publicată în Monitorul oficial nr. 476/2015.

Ce diferenţe existau şi ce probleme au creat acestea?

Reglementarea a fost justificată de Guvern pentru a înlătura diferenţele de abordare existente între reglementările interne şi cele comunitare, ceea ce a generat probleme legate de salarizara muncitorilor, precum şi la divergenţe cu inspecţia fiscală privind regimul de impozitare aferent veniturilor de natură salarială, ajungând până la suspendarea activităţii operatorilor economici în cauză.

Prin expunerea de motive, autorii arată că Directiva 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii defineşte lucrătorul detaşat ca fiind “un lucrător care, pe o perioadă limitată, îşi desfăşoară munca pe teritoriul unui stat membru, diferit de cel în care lucrează în mod normal“, definiţie care rezultă şi din art. 3 din Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale.

Referitor la detaşarea realizată de angajatorii din România pe teritoriul altor state ale Uniunii Europene nu există nici la ora actuală o reglementare specifică, singura instituţie similară fiind cea a detaşării reglementate de Codul muncii. Absenţa unui cadru legal specific a condus, în practică, la aplicarea şi interpretarea în mod diferit, de către angajatori, a detaşării transfrontaliere, noţiune care nu trebuie confundată cu cea din Codul muncii.

Ce prevăd modificările?

Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 636 din 24 iulie 2006, va fi aplicabilă:

 • întreprinderilor stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene care, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează pe teritoriul României salariaţi cu care au stabilite raporturi de muncă în condiţiile rescrise în lege;
 • întreprinderilor stabilite pe teritoriul României care, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează, pe teritoriul unui stat membru al UE, al SEE sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, salariaţi cu care au stabilite raporturi de muncă, în condiţiile de asemenea modificate.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OUG nr. 28/2015 asupra Legii nr. 344/2006 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

detasare_transfrontaliera
Sursa foto: Lege5.ro


Reţinem câteva definiţii modificate, de natură să stinga conflictele de lege anterioare. Astfel:

 • salariul minim este salariul minim aplicabil pe teritoriul României pentru salariatul detaşat pe teritoriul României, respectiv salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, pentru salariatul detaşat de pe teritoriul României;
 • cheltuieli generate de detaşare – orice cheltuieli cu transportul, cazarea şi masa, efectuate în scopul detaşării;
 • indemnizaţie specifică detaşării este indemnizaţia acordată în vederea compensării inconvenientelor cauzate de detaşare.

În sensul legii, noţiunea de salariat este cea reglementată în legislaţia română.

Pe întreaga perioadă a detaşării salariatul detaşat îşi va păstra raportul de muncă direct cu angajatorul care l-a detaşat.

Personalului angajatorilor stabiliţi pe teritoriul României, care efectuează operaţiuni de transport internaţional, fiind trimis să lucreze pentru o perioadă de timp limitată pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene şi care nu se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2), i se aplică prevederile din Codul muncii potrivit cărora delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă. Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Aplicarea condiţiilor mai favorabile

Prin modificările aduse la lege se prevede că nu este limitată aplicarea condiţiilor de muncă mai favorabile pentru salariaţii detaşaţi de către întreprinderile care sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, la întreprinderile care sunt stabilite pe teritoriul României.

De asemenea, nu este limitată aplicarea condiţiilor de muncă mai favorabile pentru salariaţii detaşaţi de către întreprinderile care sunt stabilite pe teritoriul României la întreprinderi care sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru al UE, Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene.

ATENŢIE! Întreprinderile care nu sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, care detaşează salariaţi pe teritoriul României, nu pot beneficia de un tratament mai favorabil decât întreprinderile stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene, al SEE sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene.

În sfârşit, reţinem că, în scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi, Inspecţia Muncii este autoritatea publică cu atribuţii de birou de legătură, care efectuează schimbul de informaţii cu instituţiile competente din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană.

Ai nevoie de Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

 • Răspunde
  Roxana
  februarie 10 2017

  Buna ziua,

  Am si eu o situatie de detasare. Compania la care lucrez are birouri in mai multe state, atat ue cat si non ue. Si avem un caz, un coleg al nostru, trebuie sa il trimitem in Manila, Philippine, pentru o perioada de cel putin 12 luni. Una din cerintele sale a fost aceea de a-si pastra activ CIM-ul pe Ro. Se poate aplica in cazul lui o detasare?

  Multumesc mult :)

Scrie un comentariu