Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale este în vigoare de la 12 mai 2022.

Potrivit OUG, în cadrul lanţurilor de subcontractare în care contractantul şi subcontractantul sunt stabiliţi pe teritoriul României, pentru activităţile prevăzute în anexă, contractantul căruia întreprinderea îi este subcontractant direct răspunde în solidar cu aceasta sau în locul său pentru drepturile salariale nete restante ale salariatului subcontractantului, aferente salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi/sau contribuţiilor datorate unor fonduri sau instituţii comune ale partenerilor sociali.

În situaţia în care subcontractantul direct nu îşi execută obligaţia de plată a salariului prevăzută în contractul individual de muncă, salariatul are dreptul să solicite contractantului plata doar pentru drepturile salariale nete restante aferente salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Subcontractantul are obligaţia de a plăti salariatului diferenţa dintre suma primită de către acesta de la contractant şi suma aferentă acoperirii integrale a drepturilor salariale cuvenite, precum şi obligaţia de a reţine şi plăti impozitul şi contribuţiile sociale aferente drepturilor salariale, în condiţiile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordonanţa mai prevede că răspunderea menţionată se limitează la drepturile salariale cuvenite salariatului subcontractantului pentru activitatea prestată de acesta în temeiul relaţiei contractuale dintre contractant şi subcontractantul direct al acestuia.

Subcontractantul are obligaţia de a plăti contractantului sumele achitate de acesta.Iar contractantul este exonerat de răspunderea prevăzută, dacă face dovada că a achitat subcontractantului toate obligaţiile contractuale scadente, aferente relaţiei contractuale dintre aceştia.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here