23 August, 2017

Despre Ordinul INS nr. 1940/2012 şi pragurile valorice Intrastat

În Monitorul Oficial nr. 9 din 04.01.2013 a fost publicat Ordinul Institutului Național de Statistica nr. 1940 din 12 Decembrie 2012 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2013.

Actul normativ reglementează obligația declarării achizițiilor și livrărilor intracomunitare, din punctul de vedere al depunerii declarației INTRASTAT în anul 2013.

Ca și element de noutate absolută, se modifică plafoanele valabile în 2013, după cum urmează:

- achiziții : un operator economic a cărui valoare anuală pentru introducerile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 500.000 lei trebuie să declare pentru fluxul introduceri.

- livrări: un operator economic a cărui valoare anuală pentru expedierile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul expedieri.

Actul normativ detaliază și modelul declarației utilizat, respectiv:

 - Declarație extinsă ;

-  Declarație restrânsă ;

Tip declarative Introduceri în România Livrări din România
Nu se depune declaraţie Valorile mai mici de 500.000 lei Valorile mai mici de 900.000 lei
Declaraţie standard Valori între 500.000 lei şi 19.000.000 lei Valori între 900.000 lei şi  20.000.000 lei
Declaraţie extinsă Valori mai mari de 10.000.000 lei Valori mai mari de 20.000.000 lei

Cine depune declarația Intrastat ?

Declarația statistică Intrastat trebuie transmisă de operatorii economici care au depășit pragul valoric Intrastat în anul anterior celui de referință sau îl depășesc în anul de referință, separat pentru introduceri și expedieri de bunuri.   Cum se aplica noile plafoane, coroborat cu cele valabile in anii precedenti ?

- operatorii economici care au avut obligația de raportare în sistemul statistic Intrastat pentru  anul 2012 și care pe tot parcursul anului 2012 au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul 2013, separat pentru fiecare flux, completează și transmit Declarația statistică Intrastat pentru întregul an 2013.

- operatorii economici care au dobândit obligația de raportare pentru sistemul  Intrastat în cursul anului 2012, prin depășirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul 2012, separat pentru fiecare flux, completează și transmit Declarația statistică Intrastat pentru întregul an 2013.

- pentru operatorii economici care depășesc nivelul pragurilor valorice Intrastat în cursul anului 2013, separat pentru fiecare flux, obligația de raportare pentru sistemul  Intrastat a acestora intervine în luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2013 a schimburilor intracomunitare de bunuri depășește nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul 2013 separat pe cele două fluxuri.

Ce trebuie declarat pentru sistemul  Intrastat ? 

Trebuie întocmită declarația pentru introducerile și/sau expedierile intracomunitare de bunuri, în următoarele cazuri:

- schimburi intracomunitare de bunuri care implică transfer de proprietate și sunt destinate utilizării, consumului, investiției sau revânzării;

- mișcări de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene către România, fără transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, mișcări de bunuri înainte și după procesare etc.;

- returnarea de bunuri;

- mișcări specifice de bunuri;

- leasing financiar;

- leasing operațional cu o durată de peste 2 ani.

Ce nu trebuie declarat pentru sistemul  Intrastat?

Pentru următoarele cazuri nu trebuie întocmită Declarația statistică Intrastat:

- comerțul cu servicii;

- bunuri în tranzit simplu;

- mișcări temporare de bunuri;

- mișcări de bunuri pentru/după reparații și/sau întreținere;

- schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu aparțin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;

- schimburi de bunuri în cadrul comerțului triunghiular, în situația în care bunurile nu intră pe teritoriul național al României.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu