19 Ianuarie, 2018

Despre noul Sistem de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei

Ordinul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri nr. 2459/2012 privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 788/2012.

Operatorii economici care introduc pe piață benzină și motorină sunt obligați să verifice în laboratoarele proprii sau în alte laboratoare, pentru fiecare lot de benzină și motorină introdus pe piață toate specificațiile tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră conformitatea privind conținutul de biocarburanti, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburantilor și biolichidelor, cu modificările și completările ulterioare.

Furnizorii și distribuitorii finali, așa cum sunt definiți la art. 2 lit. h) și k) din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012, au obligația de a păstra înregistrarea tuturor cantităților de benzină și motorină comercializate, precum și rapoartele de încercări aferente acestora, cel puțin un an.

În cadrul anexelor incluse în actul normativ sunt precizate:

- criteriile de evaluare a organismelor în vederea recunoaşterii;

- procesul-verbal  de eșantionare,  în vederea determinării specificațiilor tehnice pentru carburanții folosiți la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie sau cu motoare cu aprindere prin comprimare, impuse la introducerea pe piață în vederea protejării sănătății populației și mediului;

- metodologia de eşantionare;

- modelul etichetei pentru probă, care însoţeşte fiecare probă de produs.

* Criteriile de evaluare a organismelor în vederea recunoaşterii

Activitatea de eşantionare se realizează de laboratoare de încercări, de organisme de certificare produs sau de organisme de inspecţie de terţă parte, recunoscute în acest scop de MECMA. Recunoaşterea acestor organisme se face în urma unui proces de evaluare bazat pe următoarele condiții minime: 

- să fie acreditate pentru încercările, domeniul/schemele de certificare privind calitatea benzinei și motorinei; 

- să dețină asigurare de răspundere civilă; 

- să demonstreze că au capabilitate proprie de prelevare a probelor, că sunt dotate cu echipamente corespunzătoare pentru efectuarea încercărilor conform metodelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

* Metodologia de eşantionare

În vederea determinării parametrilor prevăzuți în specificațiile tehnice pentru benzină și motorină se preleveaza 3 probe, identificabile oricând:

- probă pentru laborator: cantitatea de produs prelevată dintr-un lot pentru a permite determinarea de către organismul recunoscut a parametrilor specificațiilor tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și în Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburantilor și a biolichidelor cu modificările și completările ulterioare;

- contraprobă: probă care se utilizează pentru efectuarea încercărilor suplimentare atunci când rezultatele încercărilor asupra probei pentru laborator au evidențiat neconformitatea acesteia cu specificațiile tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 928/2012, și în Hotărârea Guvernului nr. 935/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- probă-martor: probă care se păstrează de către distribuitorul final.

În toate cazurile probele prelevate vor fi sigilate. Aceste sigilii se vor aplica pe eticheta aferentă probelor. Înainte de utilizare recipientele pentru prelevarea probelor trebuie să fie verificate din punct de vedere al integrității și etanșeității. Recipientul se închide cu un capac prevăzut cu o garnitură nedeteriorata, rezistentă la benzină și motorină. Probele vor fi introduse numai în recipiente destinate în mod special pentru acest scop, care trebuie să fie curate și uscate.

Proba-martor și contraprobă vor avea sigilii duble. Un sigiliu va fi al distribuitorului final de benzină sau motorină supusă verificării, iar celălalt sigiliu va fi al organismului recunoscut pentru efectuarea activității de eșantionare.

Posesorii celor trei probe nu au dreptul să distrugă sau să modifice starea probei aflate în păstrarea lor.

Cantitatea necesară pentru cele trei probe de benzină este de 9 litri, iar pentru motorină, de 4,5 litri.

Persoana care prelevează proba are responsabilitatea de a manipula, ambala și transporta în condiții de siguranță proba respectivă, de la locul de prelevare până la laboratorul care efectuează încercările. Proba-martor sigilată se păstrează timp de 30 de zile la loc ferit de razele soarelui, într-o cameră racoroasă, uscată și ferită de praf. Contraproba sigilată și nefolosită se păstrează timp de 30 de zile la loc ferit de razele soarelui, într-o cameră racoroasă, uscată și ferită de praf, după care poate fi valorificată de distribuitorul final. 

Evidența probelor prelevate se va ține într-un registru special al laboratorului care efectuează încercările. În registrul special de evidență se înscriu informațiile menționate pe etichetele fixate la probele sigilate. 

Prelevarea probelor se realizează cu respectarea normelor de protecție a muncii și a normelor de prevenirea și stingerea incendiilor. Metodele de referință pentru determinarea parametrilor aferenți specificațiilor tehnice prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 sunt cele prevăzute în art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012.  

Trebuie menţionat aspectul potrivit căruia la data intrarii in vigoare a acestui ordin, Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 742/2004 privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.081 din 19 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu