20 Aprilie, 2019

Despre modificările recente la regimul accizelor

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a aprobat modificarea OPANAF nr. 3361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar.

Actul modificator, Ordinul nr. 2280/2014, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 560/2014.

Modificările aduse de recenta reglementare privesc atestarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor şi armelor achiziţionate intracomunitar.

Prin Cererea de eliberare a certificatului de atestare a plăţii accizelor, contribuabilul titular sau împuternicitul acestuia solicită confirmarea plăţii sumei reprezentând accize aferente vehiculelor/armelor prevăzute de art. 207 lit. h), i) şi j) din Codul fiscal, achiziţionate intracomunitar, achitată cu documentul de plată (OPT, chitanţă etc.) justificativ. Certificatul este necesar în scopul efectuării primei înmatriculări în România a vehiculului/vehiculelor/înscrierii armei/armelor, pentru care se atestă plata accizelor.

În vederea eliberării certificatului, contribuabilul însuşi sau prin împuternicit depune la organul fiscal la care acesta îşi are domiciliul fiscal, denumit în continuare organ fiscal competent, cererea la care se ataşează în mod obligatoriu şi o copie a documentelor din care rezultă că suma a fost plătită la bugetul de stat.

Organul fiscal competent verifică în baza de date dacă în evidenţa fiscală a contribuabilului figurează ca achitată acciza datorată pentru produsele provenite din achiziţii intracomunitare prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi j) din Codul fiscal:

- iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă;

- autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziţionate intracomunitar, noi sau rulate, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3, cu excepţia celor încadrate în categoria vehiculelor istorice;

- arme, altele decât cele cu destinaţie militară sau de tir sportiv.

În situaţia în care se constată că în evidenţa fiscală obligaţia de plată a accizei datorate figurează ca fiind stinsă, organul fiscal competent eliberează certificatul în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii, iar în caz contrar înştiinţează despre acest fapt contribuabilul.

Certificatul de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor şi armelor achiziţionate intracomunitar — în forma nouă aprobată prin OPANAF nr. 2280/2014 — se eliberează solicitantului, în baza cererii prezentate, spre a-i servi la înmatricularea vehiculelor/înscrierea armelor şi este valabil 30 de zile de la data emiterii. În acest scop, certificatul se prezintă la Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau la Direcţia arme, explozivi şi substanţe periculoase, după caz.

Certificatul se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar al doilea exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OpANAF 2280/2014 la OpANAF 3361/2013 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă, aplicabilă de la 29 iulie 2014). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.
modaccizevehiculearme

(P) Lege5 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor. Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient. Aflaţi mai multe de AICI.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu