21 August, 2017

Despre Legea nr. 208/2012 şi modificarea condiţiilor de intrare/ieşire în sistemul de TVA la încasarea facturii

În Monitorul Oficial nr. 0772 din 15.11.2012 a fost publicată Legea nr. 208 din 13 Noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Legea nr. 208/2012, analizată în prezentul material, aprobă O.G. nr. 15/2012 pentru modificarea Codului fiscal şi modifică condiţiile de intrare şi iesire în sistemul de TVA la încasarea facturii. Nu sunt modificări conceptuale, însa trebuie ţinut cont de alte termene de depunere a declaraţiei  pentru intrarea şi ieşirea din sistemul de TVA la încasare.

Legea mai stabileşte şi procedura de deducere a TVA între data la care persoana impozabilă avea obligaţia să intre/ iasă din sistemul de TVA la încasare şi data la care autoritatea fiscală înscrie/radiază această persoană din Registrul persoanelor cu sistemul TVA la încasare.

Se păstreaza plafonul de 2.250.000 lei, pentru sistemul de TVA la încasare, iar persoanele impozabile ce au înregistrat în anul calendaristic anterior o cifră de afaceri în sfera TVA, mai mică de acest plafon, aplică obligatoriu TVA la încasare.

Actul normativ aduce ca noutate perioada de la care se va aplica TVA la încasare pentru o persoană ce intră în acest sistem. Astfel, aplicarea acestuia se va face începând cu “prima zi, din a doua perioadă fiscală, din anul următor celui ce nu a depăşit plafonul”.

Observăm că prevederea normativă ţine cont şi de persoanele impozabile ce au perioadă fiscală trimestrul sau semestrul pentru plata TVA. Pentru intrarea sau ieşirea din sistemul de TVA la încasare se va depune declaraţia 097 până în 25 ianuarie a anului următor. Daca în anul precedent o persoană impozabilă a aplicat sistemul de TVA la încasare, iar în anul curent nu depăşeste plafonul de 2.250.000 lei, nu va depune notificare şi păstrează sistemul de TVA la încasare.

O alta noutate constă în situaţia în care plafonul de 2.250.000 lei a fost depăşit pe parcursul anului calendaristic. În acest caz, notificarea se depune până pe 25 a lunii urmatoare, în vederea “schimbării sistemului.” Chiar dacă nu depune notificarea, autoritatea fiscală va schimba din oficiu, sistemul de TVA al acestei persoane.

Observăm că se poate realiza ieşirea din sistemul de TVA la încasare în interiorul anului calendaristic ca urmare a depăşirii plafonului. Dacă în cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri  depăşeşte plafonul, sistemul TVA la încasare se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.

Legea a prevăzut expres ce regim al TVA se utilizează de la data depăşirii plafonului şi până la data la care autoritatea fiscală emite din oficiu, decizia de radiere a contribuabilului din Registrul persoanelor cu TVA la încasare, când nu s-a depus notificarea.

Astfel, contribuabilul care depăşeşte plafonul în timpul anului şi este radiat din oficiu, utilizează de la data la care ar fi trebuit să iasă din sistem, regulile generale de deducere (exigibilitate TVA la emiterea  facturii).

Sistemul de TVA la încasare nu are numai avantaje, ci şi dezavantaje prin faptul că deducerea TVA de la achiziţii este amânată până la plata facturii, iar colectarea TVA pentru facturile neîncasate, se va face în termen de 90 zile de la emitere sau de la data la care trebuiau emise.

O situaţie ce prevedea că nu se aplică TVA la încasare este cazul în care factura emisă este încasată cu numerar. Actuala lege stabileşte că dacă factura este achitată parţial cu numerar, pentru TVA aferent încasarii cu numerar, nu se aplică regulile generale de deducere. Acest lucru înseamnă că pentru restul facturii neachitate se va aplica sistemul de TVA la încasare.

Altfel spus, emitentul facturii nu colectează TVA la încasarea cu numerar, dar nici beneficiarii facturii nu deduc TVA pentru întreaga factură, la plata cu numerar. Formularea din lege este ambigua şi interpretabilă deoarece stabileşte ce nu se aplică fără să precizeze exact ce se aplică.

În esenţă, pentru valoarea facturii neachitate parţial cu numerar se aplică regulile de deducere/colectare la plata facturii.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu